สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 9 10 3 22 28 2 5 1 35
2 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 7 8 4 19 21 10 3 0 34
3 วัดบ้านสนวน 6 7 4 17 19 6 2 0 27
4 บ้านป่าชัน 6 2 3 11 10 1 2 2 13
5 วัดบ้านโคกเหล็ก 6 1 0 7 8 2 2 0 12
6 บ้านจรเข้มาก 5 4 1 10 13 6 5 3 24
7 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 5 3 0 8 11 6 1 1 18
8 บ้านมะขามทานตะวัน 5 2 0 7 8 2 0 0 10
9 วัดสำโรง 4 4 1 9 15 8 2 0 25
10 นิคมพัฒนาสายโท 11 4 3 3 10 16 2 2 2 20
11 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 4 3 1 8 9 5 1 0 15
12 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 4 3 0 7 7 2 1 4 10
13 บ้านหนองไม้งาม 1 4 2 2 8 12 2 3 2 17
14 บ้านมะมัง 4 2 1 7 8 2 3 1 13
15 บ้านแสลงโทน 4 2 0 6 10 9 1 1 20
16 บ้านเขาคอก 4 2 0 6 9 3 0 0 12
17 วัดบ้านปะทัดบุ 4 1 1 6 13 5 4 2 22
18 บ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 4 1 0 5 8 0 5 1 13
19 บ้านหนองตระเสก 4 0 1 5 7 0 0 0 7
20 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 3 5 3 11 14 3 0 0 17
21 บ้านหนองเก็ม 3 4 0 7 10 3 1 1 14
22 อนุบาลบ้านกรวด 3 2 2 7 19 4 2 0 25
23 วัดบ้านหนองแขม 3 2 1 6 9 4 3 2 16
24 บ้านบุญช่วย 3 1 3 7 8 1 2 1 11
25 วัดบ้านตะโกตาพิ 3 1 0 4 12 6 4 1 22
26 อนุบาลศรทิพย์ 3 0 3 6 6 7 2 1 15
27 ชุมชนบ้านโนนเจริญ 3 0 2 5 8 6 4 2 18
28 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 2 8 4 14 19 9 2 3 30
29 อนุบาลห้วยราช 2 5 2 9 13 3 1 1 17
30 บ้านสี่เหลี่ยม 2 5 1 8 16 7 4 1 27
31 ประโคนชัยวิทยา 2 4 5 11 14 1 0 0 15
32 บ้านห้วยเสลา 2 4 1 7 7 5 5 2 17
33 วัดบ้านกันทรารมย์ 2 3 4 9 16 3 5 5 24
34 นิคมสร้างตนเอง 3 2 3 1 6 5 4 3 1 12
35 บ้านโคกขมิ้น 2 2 1 5 8 2 2 2 12
36 บ้านหนองตะขบ 2 1 3 6 10 4 4 4 18
37 บ้านโคกกลอย 2 1 2 5 13 3 1 2 17
38 บ้านทุ่งสว่าง 2 1 1 4 9 2 3 0 14
39 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 2 1 1 4 8 1 2 1 11
40 บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 2 1 0 3 8 1 2 1 11
41 ชุมชนบ้านสองชั้น 2 1 0 3 7 5 3 2 15
42 วัดบ้านเมืองต่ำ 2 0 1 3 6 1 0 1 7
43 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 2 0 0 2 5 2 2 2 9
44 บ้านหนองม่วงพัฒนา 2 0 0 2 5 2 1 0 8
45 บ้านเมืองไผ่ 2 0 0 2 3 0 1 1 4
46 บ้านหว้า 2 0 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านหนองรักษ์ 1 3 1 5 3 3 1 1 7
48 บ้านโคกเพชรไสยา 1 2 2 5 7 6 7 5 20
49 บ้านโคกสูง 1 2 1 4 10 3 3 1 16
50 เขว้าศึกษา 1 2 1 4 4 1 2 0 7
51 บ้านห้วยปอ 1 2 0 3 7 7 2 2 16
52 นิคมสร้างตนเอง 9 1 1 3 5 11 3 1 1 15
53 วัดอินทบูรพา 1 1 3 5 10 2 5 2 17
54 นิคมสร้างตนเอง 6 1 1 2 4 7 0 6 3 13
55 นิคมสร้างตนเอง 2 1 1 1 3 6 3 1 2 10
56 บ้านหนองร้าน 1 1 1 3 3 0 0 0 3
57 วัดบ้านจอม 1 1 1 3 3 0 0 0 3
58 บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 1 1 0 2 7 3 0 2 10
59 บ้านโคกตูม 1 1 0 2 6 2 0 2 8
60 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 1 1 0 2 5 4 1 0 10
61 บ้านดอนยาว 1 1 0 2 5 0 1 0 6
62 บ้านปราสาทสามัคคี 1 1 0 2 4 0 5 0 9
63 นิคมสร้างตนเอง 5 1 1 0 2 2 0 1 1 3
64 บ้านตาเป้า 1 1 0 2 2 0 0 0 2
65 วัดบ้านสวายจีกน้อย 1 1 0 2 1 2 0 1 3
66 บ้านโคกยาง 1 0 3 4 8 2 2 0 12
67 บ้านหนองตะเคียน 1 0 3 4 4 1 0 0 5
68 บ้านไม้แดง 1 0 2 3 4 2 2 0 8
69 บ้านตาแก 1 0 2 3 4 2 0 0 6
70 วัดชุมพลมณีรัตน์ 1 0 2 3 4 0 0 0 4
71 บ้านบัว 1 0 2 3 2 3 1 0 6
72 บ้านปะทัดบุวิทยา 1 0 1 2 6 2 0 0 8
73 บ้านห้วยสำราญ 1 0 1 2 5 2 3 3 10
74 บ้านประดู่ 1 0 1 2 4 0 2 1 6
75 บ้านหนองเหล็ก 1 0 1 2 3 2 0 0 5
76 บ้านโคกสะอาด 1 0 1 2 2 0 1 0 3
77 บ้านนาราใหญ่ 1 0 0 1 8 1 0 1 9
78 บ้านราษฎร์นิยม 1 0 0 1 6 2 2 0 10
79 เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1 0 0 1 4 3 0 2 7
80 บ้านเสม็ด 1 0 0 1 3 2 2 0 7
81 วัดปทุมคงคา 1 0 0 1 2 2 3 0 7
82 บ้านหินลาด 1 0 0 1 2 2 0 0 4
83 บ้านเขาดินใต้ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
84 บ้านโคกระเหย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
85 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
86 บ้านชุมแสง 1 0 0 1 1 5 1 0 7
87 บ้านโคกกะชาย 1 0 0 1 1 1 4 1 6
88 บ้านโนนสว่าง 1 0 0 1 1 1 0 1 2
89 บ้านอโณทัย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
90 บ้านเกียรติเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 อนุบาลบ้านสะเดา 0 4 1 5 9 5 7 1 21
92 บ้านกุดโคลน 0 3 3 6 6 2 2 0 10
93 บ้านหนองไม้งาม 2 0 2 3 5 8 4 3 3 15
94 บ้านบัวถนน 0 2 2 4 10 2 5 1 17
95 บ้านตะโกบำรุง 0 2 2 4 9 0 0 0 9
96 อนุบาลกระสัง 0 2 1 3 5 3 1 0 9
97 นิคมสร้างตนเอง 7 0 2 0 2 7 0 2 0 9
98 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 0 2 0 2 4 1 0 0 5
99 วัดบ้านใหม่ 0 1 4 5 3 6 1 1 10
100 บ้านหนองขอน 0 1 2 3 7 2 4 0 13
101 วัดบ้านแสลงคง 0 1 2 3 5 2 1 1 8
102 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 0 1 2 3 2 7 0 1 9
103 นิคมสร้างตนเอง 1 0 1 2 3 2 3 1 0 6
104 วัดพลับพลา 0 1 1 2 7 6 3 1 16
105 บ้านโพธิ์ไทร 0 1 1 2 6 2 0 0 8
106 บ้านสารภี 0 1 1 2 4 4 3 0 11
107 บ้านศรีถาวร 0 1 1 2 4 1 1 1 6
108 วัดหนองตะครอง 0 1 1 2 3 5 5 1 13
109 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 3 3 1 2 7
110 วัดธรรมถาวร 0 1 1 2 2 2 0 0 4
111 วัดบ้านตาเสา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 1 0 1 5 2 1 1 8
113 นิคมสร้างตนเอง 8 0 1 0 1 5 2 0 0 7
114 นิคมสร้างตนเอง 4 0 1 0 1 5 1 1 0 7
115 วัดบ้านหนองพลวง 0 1 0 1 5 0 0 0 5
116 บ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 0 1 0 1 4 3 1 1 8
117 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 4 3 0 0 7
118 บ้านโคกย่าง 0 1 0 1 3 6 3 1 12
119 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
120 บ้านขามสามัคคี 0 1 0 1 2 1 1 0 4
121 บ้านสังเคิล 0 1 0 1 2 1 0 0 3
122 บ้านเขาดินเหนือ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
123 วัดตะลุงเก่า 0 1 0 1 1 2 7 0 10
124 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 1 1 2 1 1 4
125 บ้านแสลงพันกระเจา 0 1 0 1 1 2 1 0 4
126 วัดบ้านชุมแสง 0 1 0 1 1 0 1 1 2
127 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
128 บ้านระโยงใหญ่ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
129 บ้านโคกชุม 0 1 0 1 0 2 0 0 2
130 บ้านตัวอย่าง 0 0 2 2 16 2 1 2 19
131 บ้านศรีสุข 0 0 2 2 4 0 1 0 5
132 บ้านลำดวน 0 0 1 1 8 1 1 3 10
133 พุทธบารมี 0 0 1 1 6 2 1 1 9
134 บ้านละลมพนู 0 0 1 1 5 3 4 3 12
135 บ้านละหานทรายใหม่ 0 0 1 1 5 0 2 1 7
136 บ้านศรีภูมิสามัคคี 0 0 1 1 4 1 2 0 7
137 บ้านหนองม่วง 0 0 1 1 4 0 1 0 5
138 บ้านจรอกใหญ่ 0 0 1 1 3 1 2 0 6
139 บ้านตะครอง 0 0 1 1 2 3 2 0 7
140 บ้านก้านเหลือง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
141 บ้านหนองบอน 0 0 1 1 2 2 0 1 4
142 บ้านตะลุมพุก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
143 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
144 บ้านพาชี 0 0 1 1 1 1 1 0 3
145 บ้านนิคมสายโท 8 0 0 1 1 1 0 1 0 2
146 บ้านจาน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
147 บ้านโชคกราด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
148 วัดบ้านไพบูลย์ 0 0 1 1 0 2 3 0 5
149 บ้านเพชรประชาสามัคคี 0 0 1 1 0 2 0 0 2
150 บ้านตาอี 0 0 1 1 0 1 2 2 3
151 บ้านไพศาลสามัคคี 0 0 0 0 5 1 2 0 8
152 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 4 3 3 3 10
153 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 4 0 0 1 4
154 บ้านหนองตะโก 0 0 0 0 3 3 4 0 10
155 บ้านยาง (อ.กระสัง) 0 0 0 0 3 2 0 1 5
156 วัดโคกเจริญ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
157 วัดบ้านปราสาท 0 0 0 0 3 1 2 1 6
158 บ้านสูงเนิน 0 0 0 0 3 0 1 0 4
159 วัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
160 บ้านตะครองใต้ 0 0 0 0 2 4 1 2 7
161 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
162 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 2 2 1 0 5
163 บ้านหนองนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
164 บ้านบ่อดิน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
165 บ้านสายโท 4 ใต้ฯ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านสายตรี 16 0 0 0 0 1 3 0 0 4
167 บ้านหนองบอนวิทยา 0 0 0 0 1 2 4 1 7
168 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
169 บ้านระกา 0 0 0 0 1 1 2 1 4
170 บ้านตาราม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
171 บ้านหนองอาแมะ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
172 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 0 0 0 0 1 1 1 0 3
173 บ้านร่มเย็นวิทยา 0 0 0 0 1 0 3 1 4
174 บ้านปราสาท 0 0 0 0 1 0 2 1 3
175 บ้านละลูน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
176 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
177 บ้านโคกเบง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
178 บ้านโคกโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านจะนียงสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านตรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านกะโดนหนองยาง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
182 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
183 บ้านแพงพวย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
184 บ้านโคกรัง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
185 บ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์" 0 0 0 0 0 2 0 0 2
186 บ้านหนองเอียน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
187 บ้านถนนโคกใหญ่ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
188 บ้านระกาเสม็ด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
189 บ้านบึงเจริญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
190 บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านถนน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านถนนน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านหลัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านเขว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านโนนเสน่ห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
198 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านกระสัง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านตะโกรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านละหานทรายเก่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านสายโท 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 บ้านเก็ม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
204 บ้านตะแบก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านละหอกกระสัง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 บ้านสายตรี 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208 บ้านโคกมะขาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
209 บ้านกระสังสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 บ้านประดู่ (อ.กระสัง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 บ้านไทรโยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 199 190 156 545 957 407 294 143 1,658