หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 เมษายน 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
-
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
-
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
-
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
-
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
-
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
-
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
-
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ 21 เม.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ห้อง 21 เม.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ชั้น ชั้น 2 ห้อง พุทธศาสตร์ 21 เม.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ชั้น ชั้น 2 ห้อง พุทธศาสตร์ 21 เม.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อาคารปฐมวัย ชั้น ชั้น 1 ห้อง ลานหน้าอาคารปฐมวัย 21 เม.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อาคารปฐมวัย ชั้น ชั้น 1 ห้อง ลานหน้าอาคารปฐมวัย 21 เม.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อาคารปฐมวัย ชั้น ชั้น 1 ห้อง วิจิตรประสานใจ 21 เม.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อาคารปฐมวัย ชั้น ชั้น 1 ห้อง วิจิตรประสานใจ 21 เม.ย. 2558 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]