หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 38 28 75.68% 4 10.81% 2 5.41% 3 8.11% 37
2 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 42 25 62.5% 8 20% 4 10% 3 7.5% 40
3 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 44 23 57.5% 9 22.5% 2 5% 6 15% 40
4 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 39 23 63.89% 9 25% 1 2.78% 3 8.33% 36
5 โรงเรียนกมลลักษณ์ 37 23 67.65% 4 11.76% 4 11.76% 3 8.82% 34
6 โรงเรียนบ้านปากช่อง 33 21 75% 3 10.71% 0 0% 4 14.29% 28
7 โรงเรียนแสนสุข 37 19 52.78% 12 33.33% 2 5.56% 3 8.33% 36
8 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 28 19 67.86% 4 14.29% 4 14.29% 1 3.57% 28
9 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 37 18 54.55% 6 18.18% 2 6.06% 7 21.21% 33
10 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 33 17 54.84% 6 19.35% 6 19.35% 2 6.45% 31
11 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 28 17 65.38% 5 19.23% 2 7.69% 2 7.69% 26
12 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 35 16 50% 9 28.13% 3 9.38% 4 12.5% 32
13 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 30 16 55.17% 7 24.14% 5 17.24% 1 3.45% 29
14 โรงเรียนบ้านตากอง 28 15 53.57% 3 10.71% 4 14.29% 6 21.43% 28
15 โรงเรียนบ้านหินโคน 22 15 78.95% 2 10.53% 0 0% 2 10.53% 19
16 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 32 14 43.75% 10 31.25% 2 6.25% 6 18.75% 32
17 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 27 14 58.33% 5 20.83% 0 0% 5 20.83% 24
18 โรงเรียนวัดสุขสำราญ 22 14 66.67% 3 14.29% 2 9.52% 2 9.52% 21
19 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 38 13 39.39% 7 21.21% 5 15.15% 8 24.24% 33
20 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 29 13 52% 5 20% 3 12% 4 16% 25
21 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 23 13 56.52% 5 21.74% 3 13.04% 2 8.7% 23
22 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 27 13 52% 4 16% 6 24% 2 8% 25
23 โรงเรียนวัดก้านเหลือง 20 13 68.42% 4 21.05% 2 10.53% 0 0% 19
24 โรงเรียนบ้านหนองหว้า. 26 13 56.52% 3 13.04% 1 4.35% 6 26.09% 23
25 โรงเรียนบ้านลำนางรอง 26 13 52% 2 8% 4 16% 6 24% 25
26 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 42 12 32.43% 15 40.54% 5 13.51% 5 13.51% 37
27 โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 32 12 38.71% 7 22.58% 7 22.58% 5 16.13% 31
28 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 27 12 44.44% 7 25.93% 4 14.81% 4 14.81% 27
29 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 23 11 52.38% 7 33.33% 2 9.52% 1 4.76% 21
30 โรงเรียนบ้านหนองแวง 32 11 35.48% 6 19.35% 4 12.9% 10 32.26% 31
31 โรงเรียนบ้านถาวร 29 11 40.74% 5 18.52% 4 14.81% 7 25.93% 27
32 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 31 10 37.04% 9 33.33% 3 11.11% 5 18.52% 27
33 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 29 10 34.48% 7 24.14% 5 17.24% 7 24.14% 29
34 โรงเรียนบ้านฝ้าย 26 10 45.45% 6 27.27% 3 13.64% 3 13.64% 22
35 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 26 10 38.46% 5 19.23% 5 19.23% 6 23.08% 26
36 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 27 10 45.45% 4 18.18% 5 22.73% 3 13.64% 22
37 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 25 10 47.62% 4 19.05% 3 14.29% 4 19.05% 21
38 โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 22 10 47.62% 3 14.29% 5 23.81% 3 14.29% 21
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 15 10 66.67% 2 13.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
40 โรงเรียนบ้านสันติสุข 20 9 47.37% 6 31.58% 4 21.05% 0 0% 19
41 โรงเรียนนิภาศิริ 22 9 40.91% 6 27.27% 2 9.09% 5 22.73% 22
42 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 20 9 47.37% 5 26.32% 3 15.79% 2 10.53% 19
43 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 20 9 45% 4 20% 3 15% 4 20% 20
44 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 18 9 52.94% 3 17.65% 1 5.88% 4 23.53% 17
45 โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
46 โรงเรียนบ้านหนองหมี 33 9 31.03% 2 6.9% 3 10.34% 15 51.72% 29
47 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 25 9 45% 1 5% 3 15% 7 35% 20
48 โรงเรียนบ้านหนองโคลน 26 8 34.78% 8 34.78% 5 21.74% 2 8.7% 23
49 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 23 8 38.1% 8 38.1% 2 9.52% 3 14.29% 21
50 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 25 8 33.33% 7 29.17% 5 20.83% 4 16.67% 24
51 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 24 8 44.44% 6 33.33% 1 5.56% 3 16.67% 18
52 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 24 8 38.1% 4 19.05% 2 9.52% 7 33.33% 21
53 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 54 8 33.33% 3 12.5% 1 4.17% 12 50% 24
54 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 18 8 50% 2 12.5% 2 12.5% 4 25% 16
55 โรงเรียนบ้านหนองกง 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
56 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 26 7 26.92% 12 46.15% 3 11.54% 4 15.38% 26
57 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 31 7 24.14% 7 24.14% 10 34.48% 5 17.24% 29
58 โรงเรียนบ้านขามน้อย 21 7 33.33% 7 33.33% 4 19.05% 3 14.29% 21
59 โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 25 7 33.33% 6 28.57% 3 14.29% 5 23.81% 21
60 โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 19 7 38.89% 5 27.78% 3 16.67% 3 16.67% 18
61 โรงเรียนชนิดา 16 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
62 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 12 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
63 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 19 6 35.29% 4 23.53% 2 11.76% 5 29.41% 17
65 โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 13 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
66 โรงเรียนบ้านหูทำนบ 17 6 35.29% 3 17.65% 3 17.65% 5 29.41% 17
67 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านสระสะแก 19 6 40% 2 13.33% 3 20% 4 26.67% 15
69 โรงเรียนบ้านบาระแนะ 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
70 โรงเรียนวัดน้ำไหล 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
71 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 16 5 31.25% 7 43.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
72 โรงเรียนอนุบาลปะคำ 20 5 26.32% 6 31.58% 3 15.79% 5 26.32% 19
73 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 14 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
74 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
75 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
76 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 15 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 4 30.77% 13
77 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านโคกยาง 12 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 11
79 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
80 โรงเรียนภรภัทร 11 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
81 โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 26 4 20% 9 45% 2 10% 5 25% 20
82 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 18 4 23.53% 8 47.06% 1 5.88% 4 23.53% 17
83 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 22 4 18.18% 7 31.82% 4 18.18% 7 31.82% 22
84 โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
85 โรงเรียนมารีพิทักษ์ 17 4 25% 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 16
86 โรงเรียนบ้านบุกระสัง 16 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 15
87 โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 17 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
88 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 13 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
89 โรงเรียนบ้านสระขาม 21 4 20% 3 15% 5 25% 8 40% 20
90 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 10 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
91 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 10 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
92 โรงเรียนบ้านโคกลอย 12 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
93 โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 11 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
94 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 14 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 5 41.67% 12
95 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 10 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
96 โรงเรียนบ้านซับคะนิง 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
97 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนบ้านเขว้า 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
99 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านสำราญ 8 4 50% 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 8
101 โรงเรียนวราวัฒนา 8 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
103 โรงเรียนวัดห้วยหิน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 19 3 16.67% 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 18
105 โรงเรียนบ้านสระขุด 12 3 25% 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
106 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 23 3 13.04% 6 26.09% 8 34.78% 6 26.09% 23
107 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 16 3 21.43% 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 14
108 โรงเรียนบ้านบุ 15 3 20% 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 15
109 โรงเรียนบ้านหนองถนน 9 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
110 โรงเรียนวรเวทยากร 19 3 17.65% 4 23.53% 3 17.65% 7 41.18% 17
111 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
112 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
113 โรงเรียนบ้านโคกตะโก 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
114 โรงเรียนบ้านหนองกราด. 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
115 โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
116 โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
117 โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
118 โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านนาจาน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านหนองกราด . 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านโคกลอย. 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
123 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
124 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
127 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 9 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
128 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
129 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 12 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
130 โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501" 12 2 16.67% 2 16.67% 8 66.67% 0 0% 12
131 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
132 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
133 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 11 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
134 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
135 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
138 โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
140 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด. 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านโคกขาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านไทรออ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านหนองกราด 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
148 โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนบ้านคลองหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 14 1 7.69% 6 46.15% 2 15.38% 4 30.77% 13
153 โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 15 1 6.67% 5 33.33% 7 46.67% 2 13.33% 15
154 โรงเรียนบ้านหนองยาง. 9 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
155 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 11 1 10% 3 30% 3 30% 3 30% 10
156 โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
157 โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
158 โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 8 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
159 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
160 โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
161 โรงเรียนบ้านหนองม่วง. 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
162 โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
163 โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
164 โรงเรียนบ้านหนองรี 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
165 โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
166 โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 7 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
168 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
169 โรงเรียนบ้านกองพระทราย 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
170 โรงเรียนบ้านชุมแสง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
173 โรงเรียนบ้านวังกระโดน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านหนองบอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
177 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
179 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
180 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
181 โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
183 โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
184 โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านยายคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านสมจิต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 8 0 0% 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 8
192 โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 9 0 0% 4 50% 2 25% 2 25% 8
193 โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 13 0 0% 3 27.27% 4 36.36% 4 36.36% 11
194 โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 8 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 7
195 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 7 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
196 โรงเรียนตุลยาธร 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
199 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
200 โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
201 โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
202 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
204 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
205 โรงเรียนบ้านนิคมเขต 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านหนองมัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์. 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านเสลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 5 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
212 โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
213 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
214 โรงเรียนบ้านจาน 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
215 โรงเรียนบ้านสวายสอ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
217 โรงเรียนไตรคาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
219 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
220 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
221 โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]