หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 4 6 4
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 0 0 0
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 27 66 46
4 007 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 42 82 44
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 4 7 5
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 31 71 45
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 9 14 12
8 008 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 26 46 36
9 011 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 8 17 11
10 018 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 5 17 9
11 019 โรงเรียนบ้านกองพระทราย 5 6 6
12 020 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 4 13 6
13 022 โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 1 2 1
14 023 โรงเรียนบ้านขามน้อย 21 42 32
15 024 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 33 62 51
16 027 โรงเรียนบ้านคลองหิน 2 4 3
17 026 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 4 4 4
18 127026 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 0 0 0
19 028 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 10 29 10
20 029 โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 2 4 2
21 055 โรงเรียนบ้านจาน 3 3 3
22 058 โรงเรียนบ้านชุมแสง 3 5 5
23 057 โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 3 1 1
24 059 โรงเรียนบ้านซับคะนิง 8 19 10
25 060 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 44 88 53
26 062 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 24 56 32
27 061 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 20 33 22
28 063 โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 1 2 2
29 064 โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 4 4 4
30 065 โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 3 5 4
31 066 โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501" 12 35 21
32 067 โรงเรียนบ้านตากอง 28 49 36
33 127067 โรงเรียนบ้านตากอง 0 0 0
34 068 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 29 55 42
35 069 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 5 15 5
36 070 โรงเรียนบ้านถาวร 29 68 49
37 071 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 2 4 3
38 072 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 25 49 30
39 074 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 5 9 5
40 075 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 10 30 19
41 073 โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 5 12 5
42 085 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 3 3 3
43 086 โรงเรียนบ้านนาจาน 5 9 5
44 087 โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 17 28 24
45 088 โรงเรียนบ้านนิคมเขต 2 3 2
46 083 โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 7 24 10
47 084 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 10 33 19
48 095 โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 9 33 17
49 096 โรงเรียนบ้านบาระแนะ 11 45 21
50 100 โรงเรียนบ้านบุ 15 31 21
51 097 โรงเรียนบ้านบุกระสัง 16 23 20
52 099 โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 8 12 10
53 098 โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 1 8 3
54 101 โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 4 15 6
55 102 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 18 28 22
56 103 โรงเรียนบ้านปากช่อง 33 114 59
57 104 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 19 43 32
58 105 โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 3 7 5
59 106 โรงเรียนบ้านฝ้าย 26 60 44
60 107 โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 1 1 1
61 111 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 5 16 7
62 112 โรงเรียนบ้านยายคำ 1 10 2
63 113 โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 15 27 16
64 114 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 9 22 17
65 116 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 39 108 59
66 117 โรงเรียนบ้านลำนางรอง 26 54 37
67 118 โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 8 22 14
68 119 โรงเรียนบ้านวังกระโดน 2 2 2
69 120 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 12 24 20
70 121 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 23 73 39
71 122 โรงเรียนบ้านสมจิต 1 3 2
72 124 โรงเรียนบ้านสระขาม 21 42 29
73 125 โรงเรียนบ้านสระขุด 12 65 27
74 126 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 4 7 6
75 127 โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 1 2 1
76 128 โรงเรียนบ้านสระสะแก 19 41 30
77 130 โรงเรียนบ้านสวายสอ 2 6 4
78 129 โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 2 5 3
79 131 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 7 11 10
80 132 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 31 54 41
81 133 โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 5 16 10
82 134 โรงเรียนบ้านสันติสุข 20 43 33
83 135 โรงเรียนบ้านสำราญ 8 19 15
84 136 โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 5 36 13
85 137 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0
86 138 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 14 26 21
87 123 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 3 3 3
88 142 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 16 41 23
89 145 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 1 1
90 143 โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 2 3 2
91 144 โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 22 50 32
92 146 โรงเรียนบ้านหนองกง 11 28 17
93 149 โรงเรียนบ้านหนองกราด 3 5 3
94 147 โรงเรียนบ้านหนองกราด . 4 9 7
95 148 โรงเรียนบ้านหนองกราด. 7 18 7
96 150 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 27 50 37
97 151 โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 11 28 19
98 152 โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 8 12 10
99 154 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 3 7 6
100 157 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 30 84 53
101 158 โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 4 10 7
102 159 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 23 60 42
103 160 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 23 47 36
104 161 โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 19 41 32
105 156 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 0 0 0
106 163 โรงเรียนบ้านหนองถนน 9 14 10
107 164 โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 2 2 2
108 165 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 24 57 33
109 167 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 25 39 33
110 168 โรงเรียนบ้านหนองบอน 2 13 4
111 170 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 5 5
112 169 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 7 8 7
113 173 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 4 4
114 175 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 11 22 17
115 177 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 16 28 17
116 180 โรงเรียนบ้านหนองมัน 1 3 2
117 179 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
118 178 โรงเรียนบ้านหนองม่วง. 6 10 8
119 183 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
120 181 โรงเรียนบ้านหนองยาง. 9 26 14
121 184 โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 7 10 7
122 182 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 27 66 43
123 185 โรงเรียนบ้านหนองรี 5 5 5
124 186 โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 5 17 9
125 188 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 6 7 6
126 192 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 10 21 17
127 193 โรงเรียนบ้านหนองหมี 33 70 46
128 196 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 5 3
129 194 โรงเรียนบ้านหนองหว้า. 26 55 40
130 195 โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 5 12 9
131 197 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 3 8 6
132 162 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 2 2
133 176 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 6 14 12
134 190 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 9 21 13
135 189 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด. 3 10 5
136 155 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 2 3 2
137 187 โรงเรียนบ้านหนองแวง 32 60 44
138 153 โรงเรียนบ้านหนองโคลน 26 48 31
139 172 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 25 59 34
140 171 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์. 1 1 1
141 191 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 1 1
142 166 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 18 42 22
143 174 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 3 3
144 199 โรงเรียนบ้านหินโคน 22 61 40
145 200 โรงเรียนบ้านหูทำนบ 17 43 28
146 198 โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 11 13 11
147 201 โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 8 22 13
148 025 โรงเรียนบ้านเขว้า 6 11 8
149 056 โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 26 55 39
150 076 โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 5 16 6
151 077 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 28 75 46
152 108 โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 3 11 5
153 140 โรงเรียนบ้านเสลา 1 1 1
154 139 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 6 10 6
155 141 โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 13 15 14
156 078 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 20 65 39
157 079 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 13 30 16
158 109 โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 25 61 37
159 021 โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 2 3 2
160 030 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 8 21 13
161 127030 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 0 0 0
162 031 โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 3 5 3
163 032 โรงเรียนบ้านโคกขาม 3 7 3
164 034 โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 2 6 3
165 035 โรงเรียนบ้านโคกตะโก 8 21 14
166 036 โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 13 20 18
167 037 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 9 15 13
168 039 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 12 17 16
169 044 โรงเรียนบ้านโคกยาง 12 27 16
170 042 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 15 46 22
171 043 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 7 10 9
172 046 โรงเรียนบ้านโคกลอย 12 15 12
173 045 โรงเรียนบ้านโคกลอย. 7 20 12
174 047 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 1 2 2
175 048 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 7 15 7
176 049 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 11 17 13
177 050 โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 6 13 10
178 051 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 2 5 3
179 052 โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 6 9 8
180 054 โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 12 18 17
181 033 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 35 81 57
182 038 โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 6 21 10
183 053 โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 1 1 1
184 040 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 8 17 13
185 041 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 28 56 42
186 089 โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 7 17 8
187 090 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 7 7 7
188 091 โรงเรียนบ้านโนนทอง 0 0 0
189 092 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 0 0 0
190 093 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 11 17 14
191 094 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 38 67 42
192 110 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 14 23 20
193 081 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 2 3 3
194 080 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 2 4 3
195 082 โรงเรียนบ้านไทรออ 3 18 8
196 115 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 22 46 29
197 206 โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 19 32 27
198 210 โรงเรียนวราวัฒนา 8 11 8
199 211 โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 3 3 3
200 212 โรงเรียนวัดก้านเหลือง 20 47 30
201 229 โรงเรียนวัดน้ำไหล 11 31 17
202 215 โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 1 1 1
203 217 โรงเรียนวัดสุขสำราญ 22 59 37
204 218 โรงเรียนวัดห้วยหิน 4 5 5
205 219 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 23 52 39
206 216 โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 9 13 9
207 214 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 18 61 28
208 223 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 38 94 58
209 226 โรงเรียนอนุบาลปะคำ 20 32 28
210 227 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 29 46 39
211 228 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 42 69 50
212 222 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 26 79 40
213 221 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 32 77 48
214 224 โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 32 88 54
215 225 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 37 89 59
216 202 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 14 28 15
217 013 โรงเรียนไตรคาม 1 1 1
218 015 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 15 21 19
219 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 1 2 2
220 001 โรงเรียนกมลลักษณ์ 37 73 45
221 003 โรงเรียนชนิดา 16 66 27
222 231 โรงเรียนตุลยาธร 2 2 2
223 017 โรงเรียนนิภาศิริ 22 41 36
224 127017 โรงเรียนนิภาศิริ 0 0 0
225 203 โรงเรียนภรภัทร 11 23 16
226 204 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 27 47 40
227 205 โรงเรียนมารีพิทักษ์ 17 35 28
228 207 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา 4 10 4
229 209 โรงเรียนวรเวทยากร 19 51 29
230 220 โรงเรียนแสนสุข 37 133 40
231 014 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 54 96 63
232 208 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 19 15
233 012 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย 0 0 0
รวม 2820 6272 4058
10330

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]