สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 28 4 2 3 34
2 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 23 9 1 3 33
3 กมลลักษณ์ 23 4 4 3 31
4 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 20 7 2 3 29
5 แสนสุข 19 12 2 3 33
6 บ้านขามเสม็ดบำรุง 17 6 6 2 29
7 บ้านเทพพัฒนา 16 5 1 2 22
8 อนุบาลหนองหงส์ 15 8 4 3 27
9 บ้านหนองตะครอง 15 7 5 1 27
10 บ้านปากช่อง 15 3 0 4 18
11 อนุบาลโนนสุวรรณ 14 6 2 5 22
12 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 13 9 2 5 24
13 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 13 5 3 4 21
14 บ้านหนองย่างหมู 13 5 0 5 18
15 บ้านหนองกวางทอง 13 4 6 2 23
16 วัดก้านเหลือง 13 4 2 0 19
17 บ้านตากอง 13 2 3 4 18
18 ชุมชนบ้านดอนอะราง 12 15 5 5 32
19 มารดาวนารักษ์ 12 7 4 4 23
20 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 11 7 2 1 20
21 บ้านถาวร 11 5 4 7 20
22 บ้านโคกเขาพัฒนา 11 5 2 0 18
23 บ้านหินโคน 11 1 0 2 12
24 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 10 5 5 6 20
25 บ้านทุ่งจังหัน 10 4 3 4 17
26 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 10 3 5 3 18
27 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 10 3 5 2 18
28 บ้านลำนางรอง 10 2 4 5 16
29 วัดสุขสำราญ 10 2 1 2 13
30 บ้านหนองหว้า. 10 2 0 2 12
31 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 10 1 3 1 14
32 ไทยรัฐวิทยา 26 10 1 1 2 12
33 ชุมชนวัดชุมพร 9 8 3 5 20
34 บ้านสันติสุข 9 6 4 0 19
35 นิภาศิริ 9 6 2 5 17
36 บ้านโนนสูงน้อย 9 5 5 2 19
37 บ้านดอนไม้ไฟ 9 5 2 2 16
38 บ้านแท่นทัพไทย 9 4 3 4 16
39 อนุบาลโนนดินแดง 9 3 6 2 18
40 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 9 3 0 0 12
41 บ้านหนองโคลน 8 8 5 1 21
42 บ้านศรีม่วงแดง 8 8 2 3 18
43 บ้านหนองแวง 8 6 4 6 18
44 บ้านฝ้าย 8 6 3 1 17
45 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 8 5 3 1 16
46 บ้านหนองทองลิ่ม 8 4 2 7 14
47 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 8 3 1 12 12
48 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 8 2 2 4 12
49 บ้านหนองกง 8 2 0 1 10
50 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 7 12 3 4 22
51 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 7 7 10 5 24
52 บ้านขามน้อย 7 7 4 3 18
53 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 7 6 3 4 16
54 อนุบาลหนองกี่ 7 5 2 6 14
55 ชนิดา 7 5 1 0 13
56 วัดโนนศรีคูณ 7 2 1 3 10
57 บ้านศรีภูมิ 7 1 1 1 9
58 บ้านหนองน้ำขุ่น 7 0 3 3 10
59 บ้านดอนสมบูรณ์ 6 5 1 3 12
60 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 6 4 1 1 11
61 บ้านหูทำนบ 6 3 3 4 12
62 บ้านทุ่งใหญ่ 6 3 1 0 10
63 บ้านสระสะแก 6 2 3 4 11
64 บ้านหนองหมี 6 2 2 6 10
65 บ้านบาระแนะ 6 2 2 1 10
66 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 5 7 2 2 14
67 บ้านหนองโบสถ์ 5 6 4 2 15
68 อนุบาลปะคำ 5 6 3 1 14
69 บ้านหนองพลวง 5 4 1 1 10
70 บ้านโคกปราสาท 5 4 0 0 9
71 บ้านหนองตาเยา 5 3 3 1 11
72 บ้านโคกยางหนองตาสี 5 2 2 4 9
73 วัดน้ำไหล 5 2 2 1 9
74 บ้านโคกกระชาย 5 2 0 0 7
75 บ้านโคกยาง 5 1 2 3 8
76 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 5 1 2 0 8
77 ภรภัทร 5 1 1 2 7
78 บ้านโคกไม้แดง 5 0 0 1 5
79 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 4 9 2 5 15
80 มารีพิทักษ์ 4 4 5 3 13
81 บ้านบุกระสัง 4 4 4 3 12
82 บ้านนายาวสามัคคี 4 4 2 1 10
83 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 4 4 1 1 9
84 บ้านสระขาม 4 3 5 8 12
85 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 4 3 2 4 9
86 บ้านหนองหญ้าวัว 4 3 1 0 8
87 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 4 3 0 2 7
88 บ้านโคกลอย 4 2 2 3 8
89 บ้านห้วยก้อม 4 2 2 1 8
90 เบญจมาศกุญชร 4 2 1 5 7
91 บ้านน้อยหนองหว้า 4 2 1 2 7
92 บ้านซับคะนิง 4 2 0 2 6
93 บ้านหนองบัวลี 4 1 0 1 5
94 บ้านเขว้า 4 1 0 1 5
95 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 4 1 0 0 5
96 บ้านสำราญ 4 0 3 1 7
97 วราวัฒนา 4 0 1 0 5
98 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 4 0 0 1 4
99 วัดห้วยหิน 4 0 0 0 4
100 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 3 8 5 2 16
101 บ้านปลื้มพัฒนา 3 7 1 3 11
102 บ้านสระขุด 3 7 1 1 11
103 บ้านหนองตาดำ 3 6 8 6 17
104 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 3 6 3 2 12
105 บ้านบุ 3 5 5 2 13
106 บ้านหนองถนน 3 5 0 0 8
107 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 3 4 4 5 11
108 วรเวทยากร 3 4 3 7 10
109 บ้านแท่นบัลลังก์ 3 4 1 1 8
110 บ้านโคกตะโก 3 3 1 1 7
111 บ้านหนองกราด. 3 3 1 0 7
112 บ้านบัวตะเคียน 3 2 2 1 7
113 บ้านอุบลสามัคคี 3 2 1 1 6
114 บ้านน้อยสะแกกวน 3 2 1 1 6
115 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 3 2 1 0 6
116 บ้านม่วงงาม 3 1 1 0 5
117 บ้านนาจาน 3 1 0 1 4
118 บ้านหนองกราด . 3 1 0 0 4
119 ชุมชนบ้านโคกว่าน 3 0 1 0 4
120 บ้านปรือพวงสำราญ 3 0 1 0 4
121 บ้านทุ่งโพธิ์ 3 0 1 0 4
122 บ้านหนองละหานทราย 3 0 0 2 3
123 บ้านสุขสำราญ 2 5 1 0 8
124 บ้านราษฎร์รักแดน 2 5 0 1 7
125 บ้านหนองเสม็ด 2 4 2 1 8
126 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 2 4 1 1 7
127 บ้านโคกมะค่า 2 3 1 2 6
128 บ้านตะโก "วันครู 2501" 2 2 8 0 12
129 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 2 2 2 0 6
130 บ้านโคกสว่าง 2 2 1 2 5
131 บ้านโคกสะอาด 2 2 0 2 4
132 บ้านกระเบื้อง 2 2 0 1 4
133 บ้านก้านเหลือง 2 2 0 0 4
134 บ้านสระตะเคียน 2 2 0 0 4
135 บ้านเสลาโสรง 2 1 3 0 6
136 บ้านสะเดาหวาน 2 1 2 0 5
137 บ้านโคกเฟือง 2 1 1 1 4
138 บ้านหนองหัวหมู 2 1 0 0 3
139 บ้านไทรออ 2 1 0 0 3
140 มูลนิธิรุ่งนภา 2 1 0 0 3
141 บ้านหนองเสม็ด. 2 1 0 0 3
142 บ้านโคกขาม 2 1 0 0 3
143 บ้านโคกลอย. 2 0 2 2 4
144 บ้านหนองตะคร้อ 2 0 2 0 4
145 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 2 0 0 1 2
146 บ้านหนองกราด 2 0 0 1 2
147 บ้านคลองหิน 2 0 0 0 2
148 บ้านโกรกแก้ว 2 0 0 0 2
149 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 2 0 0 0 2
150 บ้านโพธิ์ทอง 1 6 2 4 9
151 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 1 5 7 2 13
152 บ้านหนองยาง. 1 4 1 3 6
153 ราชประชานุเคราะห์ 1 4 1 1 6
154 บ้านโนนศิลา 1 3 3 3 7
155 บ้านโคกสูงคูขาด 1 3 1 1 5
156 บ้านเทพพยัคฆ์ 1 3 1 0 5
157 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 1 2 3 2 6
158 บ้านสองพี่น้อง 1 2 3 1 6
159 บ้านโนนขี้เหล็ก 1 2 2 2 5
160 บ้านหนองม่วง. 1 2 2 1 5
161 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 1 2 2 1 5
162 บ้านทุ่งไผ่ 1 2 1 1 4
163 จตุคามราษฎร์วิทยา 1 2 1 0 4
164 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 1 2 0 0 3
165 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 1 1 4 1 6
166 บ้านหนองเพชร 1 1 3 1 5
167 บ้านกองพระทราย 1 1 2 1 4
168 บ้านหนองรี 1 1 1 1 3
169 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 1 1 1 0 3
170 บ้านส้มป่อย 1 1 0 1 2
171 บ้านหนองบอน 1 1 0 0 2
172 บ้านวังกระโดน 1 1 0 0 2
173 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 1 1 0 0 2
174 บ้านตะกรุมทอง 1 0 2 1 3
175 บ้านหนองบัว 1 0 2 0 3
176 บ้านคลองโป่ง 1 0 1 2 2
177 บ้านหนองปรือ 1 0 1 1 2
178 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร 1 0 1 1 2
179 บ้านโคกงิ้ว 1 0 1 0 2
180 บ้านสว่างพัฒนา 1 0 0 1 1
181 บ้านหนองถั่วแปบ 1 0 0 1 1
182 บ้านหนองเต่า 1 0 0 0 1
183 บ้านยายคำ 1 0 0 0 1
184 บ้านขลุงไผ่ 1 0 0 0 1
185 บ้านตลาดแย้ 1 0 0 0 1
186 บ้านบุตาเวสน์ 1 0 0 0 1
187 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 1 0 0 0 1
188 บ้านลุงขี้หนู 0 4 3 1 7
189 วัดเย้ยปราสาท 0 4 2 2 6
190 บ้านโคกตาพรม 0 3 4 4 7
191 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 0 3 1 3 4
192 บ้านโคกยางหนองถนน 0 3 0 0 3
193 ตุลยาธร 0 2 0 0 2
194 บ้านไทยเจริญ 0 2 0 0 2
195 บ้านผไทรวมพล 0 1 2 0 3
196 บ้านหนองไผ่ 0 1 2 0 3
197 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 1 1 1 2
198 วัดกัลยาณธรรมาราม 0 1 1 1 2
199 บ้านชุมแสง 0 1 1 0 2
200 บ้านหนองหว้า 0 1 1 0 2
201 บ้านหนองแช่ไม้ 0 1 0 1 1
202 บ้านนิคมเขต 0 1 0 0 1
203 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 0 1 0 0 1
204 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 0 1 0 0 1
205 บ้านหนองมัน 0 1 0 0 1
206 บ้านหนองโบสถ์. 0 1 0 0 1
207 บ้านเสลา 0 1 0 0 1
208 ไทยรัฐวิทยา 90 0 1 0 0 1
209 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 0 3 0 3
210 บ้านคูขาดน้อย 0 0 2 0 2
211 บ้านไทยสามัคคี 0 0 2 0 2
212 บ้านจาน 0 0 1 2 1
213 บ้านสวายสอ 0 0 1 0 1
214 บ้านหนองกก 0 0 1 0 1
215 ไตรคาม 0 0 1 0 1
216 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 0 0 0 1 0
217 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
218 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0
219 บ้านโคกโสนทองวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,000 606 377 366 2,349