สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 8 9 5 22 28 4 2 3 34
2 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 6 9 2 17 23 9 1 3 33
3 บ้านตากอง 6 5 0 11 13 2 3 4 18
4 บ้านหินโคน 6 2 0 8 11 1 0 2 12
5 บ้านแท่นทัพไทย 6 0 3 9 9 4 3 4 16
6 บ้านขามเสม็ดบำรุง 5 4 3 12 17 6 6 2 29
7 บ้านหนองกวางทอง 5 1 2 8 13 4 6 2 23
8 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 4 3 3 10 10 3 5 2 18
9 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 4 3 1 8 20 7 2 3 29
10 บ้านศรีม่วงแดง 4 3 1 8 8 8 2 3 18
11 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 4 3 0 7 9 3 0 0 12
12 บ้านฝ้าย 4 2 1 7 8 6 3 1 17
13 มารดาวนารักษ์ 4 1 3 8 12 7 4 4 23
14 บ้านทุ่งจังหัน 4 1 3 8 10 4 3 4 17
15 บ้านหนองทองลิ่ม 4 0 4 8 8 4 2 7 14
16 บ้านหนองตะครอง 3 5 1 9 15 7 5 1 27
17 บ้านปากช่อง 3 4 4 11 15 3 0 4 18
18 แสนสุข 3 3 7 13 19 12 2 3 33
19 อนุบาลโนนสุวรรณ 3 3 2 8 14 6 2 5 22
20 บ้านโคกเขาพัฒนา 3 3 1 7 11 5 2 0 18
21 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 3 3 0 6 11 7 2 1 20
22 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 3 3 0 6 8 3 1 12 12
23 อนุบาลหนองหงส์ 3 2 5 10 15 8 4 3 27
24 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 3 2 0 5 8 2 2 4 12
25 บ้านหนองกง 3 2 0 5 8 2 0 1 10
26 วัดน้ำไหล 3 2 0 5 5 2 2 1 9
27 บ้านศรีภูมิ 3 1 2 6 7 1 1 1 9
28 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 3 1 0 4 10 1 3 1 14
29 บ้านเทพพัฒนา 2 3 3 8 16 5 1 2 22
30 บ้านลำนางรอง 2 3 3 8 10 2 4 5 16
31 วัดก้านเหลือง 2 3 1 6 13 4 2 0 19
32 ชุมชนวัดชุมพร 2 3 1 6 9 8 3 5 20
33 บ้านดอนไม้ไฟ 2 3 1 6 9 5 2 2 16
34 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 2 3 0 5 5 7 2 2 14
35 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 2 2 4 8 13 9 2 5 24
36 ชุมชนบ้านดอนอะราง 2 2 4 8 12 15 5 5 32
37 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 2 2 4 8 10 3 5 3 18
38 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 2 2 2 6 13 5 3 4 21
39 นิภาศิริ 2 2 1 5 9 6 2 5 17
40 มารีพิทักษ์ 2 2 1 5 4 4 5 3 13
41 บ้านดอนสมบูรณ์ 2 1 3 6 6 5 1 3 12
42 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 2 1 1 4 10 5 5 6 20
43 บ้านโนนสูงน้อย 2 1 1 4 9 5 5 2 19
44 วราวัฒนา 2 1 0 3 4 0 1 0 5
45 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 2 0 2 4 8 5 3 1 16
46 วัดโนนศรีคูณ 2 0 2 4 7 2 1 3 10
47 บ้านห้วยก้อม 2 0 2 4 4 2 2 1 8
48 บ้านหนองน้ำขุ่น 2 0 1 3 7 0 3 3 10
49 บ้านหนองบัวลี 2 0 1 3 4 1 0 1 5
50 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 2 0 0 2 7 7 10 5 24
51 บ้านโคกไม้แดง 2 0 0 2 5 0 0 1 5
52 บ้านสระขุด 2 0 0 2 3 7 1 1 11
53 กมลลักษณ์ 1 5 8 14 23 4 4 3 31
54 บ้านหนองย่างหมู 1 5 1 7 13 5 0 5 18
55 บ้านหนองหว้า. 1 4 3 8 10 2 0 2 12
56 บ้านสันติสุข 1 3 2 6 9 6 4 0 19
57 บ้านหนองโคลน 1 2 2 5 8 8 5 1 21
58 บ้านสระสะแก 1 2 1 4 6 2 3 4 11
59 บ้านบาระแนะ 1 2 0 3 6 2 2 1 10
60 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1 2 0 3 4 4 1 1 9
61 บ้านหูทำนบ 1 1 2 4 6 3 3 4 12
62 บ้านหนองถนน 1 1 2 4 3 5 0 0 8
63 บ้านหนองโบสถ์ 1 1 1 3 5 6 4 2 15
64 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 1 1 1 3 5 1 2 0 8
65 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 1 1 3 4 1 0 0 5
66 บ้านหนองตาดำ 1 1 1 3 3 6 8 6 17
67 บ้านหนองหมี 1 1 0 2 6 2 2 6 10
68 บ้านโคกยาง 1 1 0 2 5 1 2 3 8
69 บ้านหนองหญ้าวัว 1 1 0 2 4 3 1 0 8
70 บ้านโคกลอย 1 1 0 2 4 2 2 3 8
71 บ้านซับคะนิง 1 1 0 2 4 2 0 2 6
72 บ้านเขว้า 1 1 0 2 4 1 0 1 5
73 บ้านอุบลสามัคคี 1 1 0 2 3 2 1 1 6
74 อนุบาลปะคำ 1 0 3 4 5 6 3 1 14
75 เบญจมาศกุญชร 1 0 2 3 4 2 1 5 7
76 บ้านปลื้มพัฒนา 1 0 2 3 3 7 1 3 11
77 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2 7 6 3 4 16
78 ชนิดา 1 0 1 2 7 5 1 0 13
79 บ้านหนองตาเยา 1 0 1 2 5 3 3 1 11
80 บ้านโคกกระชาย 1 0 1 2 5 2 0 0 7
81 ภรภัทร 1 0 1 2 5 1 1 2 7
82 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 1 0 1 2 3 8 5 2 16
83 บ้านบัวตะเคียน 1 0 1 2 3 2 2 1 7
84 บ้านม่วงงาม 1 0 1 2 3 1 1 0 5
85 บ้านคลองโป่ง 1 0 1 2 1 0 1 2 2
86 บ้านสำราญ 1 0 0 1 4 0 3 1 7
87 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 1 0 0 1 3 4 4 5 11
88 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 1 0 0 1 3 2 1 0 6
89 บ้านนาจาน 1 0 0 1 3 1 0 1 4
90 ชุมชนบ้านโคกว่าน 1 0 0 1 3 0 1 0 4
91 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 1 2 2 1 2 5
92 บ้านโคกสะอาด 1 0 0 1 2 2 0 2 4
93 บ้านก้านเหลือง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
94 บ้านหนองตะคร้อ 1 0 0 1 2 0 2 0 4
95 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 1 0 0 1 1 2 3 2 6
96 บ้านหนองบอน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
97 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 1 0 2 0 3
98 บ้านหนองเต่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านบุกระสัง 0 4 2 6 4 4 4 3 12
100 อนุบาลโนนดินแดง 0 3 3 6 9 3 6 2 18
101 ไทยรัฐวิทยา 26 0 2 6 8 10 1 1 2 12
102 บ้านโคกยางหนองตาสี 0 2 3 5 5 2 2 4 9
103 บ้านหนองหัวหมู 0 2 0 2 2 1 0 0 3
104 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 0 1 5 6 7 12 3 4 22
105 บ้านถาวร 0 1 4 5 11 5 4 7 20
106 บ้านทุ่งใหญ่ 0 1 2 3 6 3 1 0 10
107 บ้านโคกปราสาท 0 1 2 3 5 4 0 0 9
108 บ้านแท่นบัลลังก์ 0 1 2 3 3 4 1 1 8
109 วัดสุขสำราญ 0 1 1 2 10 2 1 2 13
110 บ้านหนองพลวง 0 1 1 2 5 4 1 1 10
111 บ้านสระขาม 0 1 1 2 4 3 5 8 12
112 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 1 1 2 4 3 0 2 7
113 วัดห้วยหิน 0 1 1 2 4 0 0 0 4
114 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 8 6 4 6 18
115 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 0 1 0 1 6 4 1 1 11
116 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 1 0 1 4 9 2 5 15
117 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 0 1 0 1 4 3 2 4 9
118 บ้านน้อยหนองหว้า 0 1 0 1 4 2 1 2 7
119 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 0 1 0 1 4 0 0 1 4
120 บ้านน้อยสะแกกวน 0 1 0 1 3 2 1 1 6
121 บ้านปรือพวงสำราญ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
122 บ้านหนองละหานทราย 0 1 0 1 3 0 0 2 3
123 บ้านโคกมะค่า 0 1 0 1 2 3 1 2 6
124 บ้านสระตะเคียน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
125 บ้านเสลาโสรง 0 1 0 1 2 1 3 0 6
126 บ้านโคกเฟือง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
127 บ้านโคกลอย. 0 1 0 1 2 0 2 2 4
128 บ้านคลองหิน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
129 บ้านโกรกแก้ว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
130 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 0 1 0 1 1 1 4 1 6
131 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 0 1 0 1 1 1 1 0 3
132 บ้านส้มป่อย 0 1 0 1 1 1 0 1 2
133 บ้านหนองปรือ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
134 วัดเย้ยปราสาท 0 1 0 1 0 4 2 2 6
135 บ้านขามน้อย 0 0 3 3 7 7 4 3 18
136 บ้านราษฎร์รักแดน 0 0 2 2 2 5 0 1 7
137 บ้านกระเบื้อง 0 0 2 2 2 2 0 1 4
138 อนุบาลหนองกี่ 0 0 1 1 7 5 2 6 14
139 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 0 0 1 1 3 6 3 2 12
140 บ้านหนองกราด . 0 0 1 1 3 1 0 0 4
141 บ้านสุขสำราญ 0 0 1 1 2 5 1 0 8
142 บ้านไทรออ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
143 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
144 บ้านโพธิ์ทอง 0 0 1 1 1 6 2 4 9
145 บ้านหนองยาง. 0 0 1 1 1 4 1 3 6
146 บ้านสองพี่น้อง 0 0 1 1 1 2 3 1 6
147 บ้านโนนขี้เหล็ก 0 0 1 1 1 2 2 2 5
148 บ้านทุ่งไผ่ 0 0 1 1 1 2 1 1 4
149 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร 0 0 1 1 1 0 1 1 2
150 บ้านยายคำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
151 บ้านนายาวสามัคคี 0 0 0 0 4 4 2 1 10
152 บ้านบุ 0 0 0 0 3 5 5 2 13
153 วรเวทยากร 0 0 0 0 3 4 3 7 10
154 บ้านโคกตะโก 0 0 0 0 3 3 1 1 7
155 บ้านหนองกราด. 0 0 0 0 3 3 1 0 7
156 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
157 บ้านหนองเสม็ด 0 0 0 0 2 4 2 1 8
158 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 0 0 0 0 2 4 1 1 7
159 บ้านตะโก "วันครู 2501" 0 0 0 0 2 2 8 0 12
160 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 2 2 0 6
161 บ้านสะเดาหวาน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
162 มูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
163 บ้านหนองเสม็ด. 0 0 0 0 2 1 0 0 3
164 บ้านโคกขาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
165 บ้านหนองกราด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
166 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0 1 5 7 2 13
168 ราชประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 4 1 1 6
169 บ้านโนนศิลา 0 0 0 0 1 3 3 3 7
170 บ้านโคกสูงคูขาด 0 0 0 0 1 3 1 1 5
171 บ้านเทพพยัคฆ์ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
172 บ้านหนองม่วง. 0 0 0 0 1 2 2 1 5
173 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 0 0 0 0 1 2 2 1 5
174 จตุคามราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
175 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
176 บ้านหนองเพชร 0 0 0 0 1 1 3 1 5
177 บ้านกองพระทราย 0 0 0 0 1 1 2 1 4
178 บ้านหนองรี 0 0 0 0 1 1 1 1 3
179 บ้านวังกระโดน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
180 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 บ้านตะกรุมทอง 0 0 0 0 1 0 2 1 3
182 บ้านโคกงิ้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
183 บ้านสว่างพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
184 บ้านหนองถั่วแปบ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
185 บ้านขลุงไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านตลาดแย้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านบุตาเวสน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านลุงขี้หนู 0 0 0 0 0 4 3 1 7
190 บ้านโคกตาพรม 0 0 0 0 0 3 4 4 7
191 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 0 0 0 0 0 3 1 3 4
192 บ้านโคกยางหนองถนน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
193 ตุลยาธร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
194 บ้านไทยเจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
195 บ้านผไทรวมพล 0 0 0 0 0 1 2 0 3
196 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
197 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
198 วัดกัลยาณธรรมาราม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
199 บ้านชุมแสง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
200 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
201 บ้านหนองแช่ไม้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
202 บ้านนิคมเขต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
205 บ้านหนองมัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 บ้านหนองโบสถ์. 0 0 0 0 0 1 0 0 1
207 บ้านเสลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 ไทยรัฐวิทยา 90 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 0 0 0 0 0 3 0 3
210 บ้านคูขาดน้อย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
211 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
212 บ้านจาน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
213 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
214 บ้านหนองกก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
215 ไตรคาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
216 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
217 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
218 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 บ้านโคกโสนทองวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 207 196 186 589 1,000 606 377 366 1,983