สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองหงส์ 9 4 5 18 25 8 4 3 37
2 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 8 9 5 22 28 4 2 3 34
3 บ้านตากอง 8 5 0 13 15 3 4 6 22
4 บ้านหินโคน 8 3 0 11 15 2 0 2 17
5 บ้านปากช่อง 7 5 4 16 21 3 0 4 24
6 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 7 2 4 13 19 4 4 1 27
7 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 6 9 2 17 23 9 1 3 33
8 บ้านโคกเขาพัฒนา 6 4 1 11 16 9 3 4 28
9 บ้านฝ้าย 6 2 1 9 10 6 3 3 19
10 บ้านแท่นทัพไทย 6 0 3 9 9 4 3 4 16
11 บ้านขามเสม็ดบำรุง 5 4 3 12 17 6 6 2 29
12 บ้านหนองกวางทอง 5 1 2 8 13 4 6 2 23
13 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 4 5 1 10 23 9 2 6 34
14 บ้านหนองตะครอง 4 5 1 10 16 7 5 1 28
15 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 4 4 3 11 10 4 5 3 19
16 บ้านศรีม่วงแดง 4 3 1 8 8 8 2 3 18
17 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 4 3 0 7 9 3 0 0 12
18 มารดาวนารักษ์ 4 1 3 8 12 7 4 4 23
19 บ้านทุ่งจังหัน 4 1 3 8 10 4 3 4 17
20 บ้านหนองทองลิ่ม 4 0 4 8 8 4 2 7 14
21 อนุบาลโนนสุวรรณ 3 4 3 10 18 6 2 7 26
22 บ้านลำนางรอง 3 4 3 10 13 2 4 6 19
23 แสนสุข 3 3 7 13 19 12 2 3 33
24 บ้านเทพพัฒนา 3 3 3 9 17 5 2 2 24
25 ชุมชนวัดชุมพร 3 3 2 8 10 9 3 5 22
26 บ้านโนนสูงน้อย 3 3 1 7 13 7 5 8 25
27 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 3 3 0 6 11 7 2 1 20
28 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 3 3 0 6 8 3 1 12 12
29 วัดน้ำไหล 3 3 0 6 6 2 2 1 10
30 บ้านหนองโบสถ์ 3 2 1 6 8 7 5 4 20
31 บ้านหนองหมี 3 2 0 5 9 2 3 15 14
32 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 3 2 0 5 8 2 2 4 12
33 บ้านหนองกง 3 2 0 5 8 2 0 1 10
34 บ้านดอนสมบูรณ์ 3 1 3 7 8 6 1 3 15
35 บ้านศรีภูมิ 3 1 2 6 7 1 1 1 9
36 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 3 0 4 7 13 5 3 2 21
37 วัดโนนศรีคูณ 3 0 3 6 9 3 1 4 13
38 บ้านโคกไม้แดง 3 0 1 4 7 0 0 1 7
39 บ้านหนองย่างหมู 2 5 1 8 14 5 0 5 19
40 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 2 3 4 9 14 10 2 6 26
41 วัดก้านเหลือง 2 3 1 6 13 4 2 0 19
42 อนุบาลหนองกี่ 2 3 1 6 10 7 5 7 22
43 บ้านดอนไม้ไฟ 2 3 1 6 9 5 3 2 17
44 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 2 3 0 5 5 7 2 2 14
45 ชุมชนบ้านดอนอะราง 2 2 4 8 12 15 5 5 32
46 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 2 2 4 8 10 3 5 3 18
47 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 2 2 2 6 13 5 3 4 21
48 นิภาศิริ 2 2 1 5 9 6 2 5 17
49 มารีพิทักษ์ 2 2 1 5 4 4 5 3 13
50 บ้านหนองน้ำขุ่น 2 1 3 6 9 1 3 7 13
51 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 2 1 1 4 10 5 5 6 20
52 วราวัฒนา 2 1 0 3 4 0 1 0 5
53 บ้านหนองตาเยา 2 0 3 5 7 5 3 3 15
54 บ้านห้วยก้อม 2 0 2 4 4 2 2 1 8
55 บ้านหนองบัวลี 2 0 1 3 4 1 0 1 5
56 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 2 0 0 2 7 7 10 5 24
57 บ้านสระขุด 2 0 0 2 3 7 1 1 11
58 กมลลักษณ์ 1 5 8 14 23 4 4 3 31
59 บ้านหนองหว้า. 1 4 3 8 13 3 1 6 17
60 อนุบาลโนนดินแดง 1 4 3 8 12 7 7 5 26
61 บ้านสันติสุข 1 3 2 6 9 6 4 0 19
62 บ้านหนองโคลน 1 2 2 5 8 8 5 2 21
63 บ้านสระสะแก 1 2 1 4 6 2 3 4 11
64 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1 2 1 4 4 5 1 1 10
65 บ้านบาระแนะ 1 2 0 3 6 2 2 1 10
66 บ้านหูทำนบ 1 1 2 4 6 3 3 5 12
67 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 1 1 2 4 4 7 4 7 15
68 บ้านแท่นบัลลังก์ 1 1 2 4 4 4 1 1 9
69 บ้านหนองถนน 1 1 2 4 3 5 0 0 8
70 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 1 1 1 3 5 1 2 0 8
71 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 1 1 3 4 1 0 0 5
72 บ้านหนองตาดำ 1 1 1 3 3 6 8 6 17
73 บ้านโคกยาง 1 1 0 2 5 1 2 3 8
74 บ้านหนองหญ้าวัว 1 1 0 2 4 3 1 0 8
75 บ้านโคกลอย 1 1 0 2 4 2 2 3 8
76 บ้านซับคะนิง 1 1 0 2 4 2 0 2 6
77 บ้านเขว้า 1 1 0 2 4 1 0 1 5
78 บ้านอุบลสามัคคี 1 1 0 2 3 2 1 1 6
79 บ้านโคกลอย. 1 1 0 2 3 0 2 2 5
80 อนุบาลปะคำ 1 0 4 5 5 6 3 5 14
81 บ้านปลื้มพัฒนา 1 0 2 3 4 8 1 4 13
82 เบญจมาศกุญชร 1 0 2 3 4 2 1 5 7
83 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2 7 6 3 5 16
84 ชนิดา 1 0 1 2 7 5 1 1 13
85 บ้านโคกกระชาย 1 0 1 2 5 2 0 0 7
86 ภรภัทร 1 0 1 2 5 1 1 2 7
87 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 1 0 1 2 3 8 5 2 16
88 บ้านบัวตะเคียน 1 0 1 2 3 2 2 1 7
89 บ้านม่วงงาม 1 0 1 2 3 1 1 0 5
90 บ้านคลองโป่ง 1 0 1 2 1 0 1 2 2
91 บ้านสำราญ 1 0 0 1 4 0 3 1 7
92 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 1 0 0 1 3 2 1 0 6
93 บ้านนาจาน 1 0 0 1 3 1 0 1 4
94 ชุมชนบ้านโคกว่าน 1 0 0 1 3 0 1 0 4
95 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 1 2 2 1 2 5
96 บ้านโคกสะอาด 1 0 0 1 2 2 0 2 4
97 บ้านก้านเหลือง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
98 บ้านหนองตะคร้อ 1 0 0 1 2 0 2 0 4
99 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 1 0 0 1 1 2 3 2 6
100 บ้านหนองบอน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
101 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 1 0 2 0 3
102 บ้านหนองเต่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
103 บ้านบุกระสัง 0 4 2 6 4 4 4 3 12
104 ไทยรัฐวิทยา 26 0 2 6 8 10 2 1 2 13
105 บ้านโคกยางหนองตาสี 0 2 3 5 5 2 2 4 9
106 บ้านสุขสำราญ 0 2 1 3 5 5 2 2 12
107 บ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 0 2 1 3 2 0 1 0 3
108 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 0 2 0 2 6 4 2 5 12
109 บ้านหนองหัวหมู 0 2 0 2 2 1 0 0 3
110 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 0 1 5 6 7 12 3 4 22
111 บ้านถาวร 0 1 4 5 11 5 4 7 20
112 บ้านทุ่งใหญ่ 0 1 2 3 6 3 1 0 10
113 บ้านโคกปราสาท 0 1 2 3 5 4 0 0 9
114 วัดสุขสำราญ 0 1 1 2 14 3 2 2 19
115 บ้านหนองแวง 0 1 1 2 11 6 4 10 21
116 บ้านหนองพลวง 0 1 1 2 5 4 1 1 10
117 บ้านสระขาม 0 1 1 2 4 3 5 8 12
118 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 1 1 2 4 3 0 2 7
119 วัดห้วยหิน 0 1 1 2 4 0 0 0 4
120 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 0 1 0 1 6 4 1 1 11
121 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 1 0 1 4 9 2 5 15
122 บ้านน้อยหนองหว้า 0 1 0 1 4 2 1 2 7
123 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 0 1 0 1 4 0 0 1 4
124 บ้านน้อยสะแกกวน 0 1 0 1 3 2 1 1 6
125 บ้านปรือพวงสำราญ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
126 บ้านหนองละหานทราย 0 1 0 1 3 0 0 2 3
127 บ้านโคกมะค่า 0 1 0 1 2 4 1 3 7
128 บ้านสระตะเคียน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
129 บ้านเสลาโสรง 0 1 0 1 2 1 3 0 6
130 บ้านโคกเฟือง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
131 บ้านคลองหิน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
132 บ้านโกรกแก้ว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
133 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 0 1 0 1 1 1 4 1 6
134 บ้านชุมแสง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
135 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 0 1 0 1 1 1 1 0 3
136 บ้านส้มป่อย 0 1 0 1 1 1 0 1 2
137 บ้านหนองปรือ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
138 วัดเย้ยปราสาท 0 1 0 1 0 4 2 2 6
139 บ้านขามน้อย 0 0 3 3 7 7 4 3 18
140 บ้านราษฎร์รักแดน 0 0 2 2 2 5 0 1 7
141 บ้านกระเบื้อง 0 0 2 2 2 2 0 1 4
142 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 0 0 1 1 3 6 3 2 12
143 บ้านหนองกราด . 0 0 1 1 3 1 0 0 4
144 บ้านไทรออ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
145 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
146 บ้านโพธิ์ทอง 0 0 1 1 1 6 2 4 9
147 บ้านหนองยาง. 0 0 1 1 1 4 1 3 6
148 บ้านสองพี่น้อง 0 0 1 1 1 2 3 1 6
149 บ้านโนนขี้เหล็ก 0 0 1 1 1 2 2 2 5
150 บ้านทุ่งไผ่ 0 0 1 1 1 2 1 1 4
151 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร 0 0 1 1 1 0 1 1 2
152 บ้านยายคำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
153 บ้านนายาวสามัคคี 0 0 0 0 4 4 2 1 10
154 บ้านบุ 0 0 0 0 3 5 5 2 13
155 วรเวทยากร 0 0 0 0 3 4 3 7 10
156 ราชประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 3 4 2 2 9
157 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 0 0 0 0 3 4 1 1 8
158 บ้านโคกตะโก 0 0 0 0 3 3 1 1 7
159 บ้านหนองกราด. 0 0 0 0 3 3 1 0 7
160 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
161 บ้านหนองเสม็ด 0 0 0 0 2 4 2 1 8
162 บ้านตะโก "วันครู 2501" 0 0 0 0 2 2 8 0 12
163 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 2 2 0 6
164 บ้านสะเดาหวาน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
165 มูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
166 บ้านหนองเสม็ด. 0 0 0 0 2 1 0 0 3
167 บ้านโคกขาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
168 บ้านหนองกราด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
169 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0 1 5 7 2 13
171 บ้านโนนศิลา 0 0 0 0 1 3 3 3 7
172 บ้านโคกสูงคูขาด 0 0 0 0 1 3 1 1 5
173 บ้านเทพพยัคฆ์ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
174 บ้านหนองม่วง. 0 0 0 0 1 2 2 1 5
175 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 0 0 0 0 1 2 2 1 5
176 บ้านหนองรี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
177 จตุคามราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
178 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
179 บ้านหนองเพชร 0 0 0 0 1 1 3 1 5
180 บ้านกองพระทราย 0 0 0 0 1 1 2 1 4
181 บ้านวังกระโดน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
183 บ้านตะกรุมทอง 0 0 0 0 1 0 2 1 3
184 บ้านโคกงิ้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
185 บ้านสว่างพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
186 บ้านหนองถั่วแปบ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
187 บ้านขลุงไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านตลาดแย้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านบุตาเวสน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านสมจิต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านลุงขี้หนู 0 0 0 0 0 4 3 1 7
193 บ้านโคกตาพรม 0 0 0 0 0 3 4 4 7
194 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 0 0 0 0 0 3 1 3 4
195 บ้านโคกยางหนองถนน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
196 ตุลยาธร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
197 บ้านไทยเจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
198 บ้านผไทรวมพล 0 0 0 0 0 1 2 0 3
199 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
200 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
201 วัดกัลยาณธรรมาราม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
202 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
203 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
204 บ้านหนองแช่ไม้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
205 บ้านนิคมเขต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
207 บ้านหนองมัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 บ้านหนองโบสถ์. 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านเสลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 ไทยรัฐวิทยา 90 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 0 0 0 0 0 3 0 3
212 บ้านคูขาดน้อย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
213 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
214 บ้านจาน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
215 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
216 บ้านหนองกก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
217 ไตรคาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
218 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
219 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
220 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 บ้านโคกโสนทองวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 250 225 206 681 1,111 645 393 436 2,149