การตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขณะนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ได้ทำการโอนข้อมูลตัวแทนเขตพื้นที่ (ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ) เข้าระบบฯ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค  ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ครู ได้ที่เว็บไซต์ http://esan64.sillapa.net/sp-center/  ตามปฏิทินด้านล่างนี้

- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2557
- แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2557
- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่  27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
- การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 9-13 ธันวาคม 2557
 

วันเสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20:55 น.