สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนตัวแทนกลุ่มโรงเรียน

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเข้าแข่งขันของตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเพื่อร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่ายังมีการลงทะเบียนผิดหรือในบางกิจกรรมมีจำนวนทีมเกิน ๑ ทีม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จึงเปิดระบบการลงทะเบียนฯ  เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนได้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขให้ถูกต้อง  ทั้งนี้จะปิดระบบอีกครั้งหนึ่งในวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๒๔.๐๐ น.

วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 20:16 น.