เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
 

หากมีปัญหาในการดาวน์โหลดเกียรติบัตร ให้ทำการ รีเฟรช หน้าเอกสาร PDF
หรือ กด F5 ที่คีย์บอร์ด
 แนะนำ 

 
 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
 แผนผังสถานที่จัดการแข่งขัน

 

 
ประกาศประชาสัมพันธ์


หนังสือนำส่ง
ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่
กำหนดการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อมูลที่พัก

วันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 21:20 น.
ทำความเข้าใจ การแข่งขัน Cross word A Math คำคม ซูโดกุ

การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้

1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
          ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่

2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต

3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป
           ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี
          (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

วันอังคาร ที่ 07 ตุลาคม 2557 เวลา 10:53 น.
กำหนดการพิธีเปิด วันที่ 8 ต.ค.57 ณ โรงเรียนบ้านสตึก

เวลา 08.00 น. - ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง
                       แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ เวทีกลาง โรงเรียนบ้านสตึก 
เวลา 08.30 น. - ประธานถึงบริเวณงาน นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก
                    - ประธานในพิธี องค์คณะบุคคล คณะกรรมการจัดงาน ขึ้นบนเวที
                       เพื่อรับการกล่าวรายงานประกอบพิธีเปิด
                    - ประธานการจัดงานกล่าวรายงาน โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
                    - ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โล่ กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัย
                    - การแสดงของนักเรียน ร.ร.อนุบาลสายสัมพันธ์/ร.ร.ทศพรวิทยา
                    - การแสดงยุทธหัตถี (ช้างคู่บ้าน คชสารคู่แผ่นดิน)
                    - ประธาน/ผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการ/ถนนคนเรียน

วันเสาร์ ที่ 04 ตุลาคม 2557 เวลา 20:33 น.
สถานที่จัดการแข่งขัน

       1. กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนอนุบาลสตึก 
       2. กลุ่มสาระภาษาไทย
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนบ้านคูขาด
       3. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
       4. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนบ้านดงยายเภา
       5. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ 
       6. กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนทศพรวิทยา
       7. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนอนุบาลทศพร
       8. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
           วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนบ้านสตึก
       9. กลุ่มสาระกทอ.(คอมพิวเตอร์)
           วันแข่งขัน (8-9 ตุลาคม 2557)สถานที่ โรงเรียนทศพรวิทยา
     10. กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์)
           วันแข่ง (8-9 ตุลาคม 2557)สถานที่ โรงเรียนบ้านสตึก
     11. กลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี)
           วันแข่งขัน (8-9 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนบ้านสตึก
     12. กลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศิลป์)
           วันแข่งขัน (8-9 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนบ้านสตึก
     13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
           วันแข่งขัน (9 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนหนองบัวเจ้าป่า
     14. การศึกษาเรียนร่วม
           วันแข่งขัน (9 ตุลาคม 2557)สถานที่ โรงเรียนอนุบาลสตึก 
      15. กิจกรรมท้องถิ่น
            วันแข่งขัน (8 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนบ้านสตึก
      16. การสร้างเกมจากคอมพิวเตอร์ (ป.4-6)
           วันแข่งขัน (9 ตุลาคม 2557) สถานที่ โรงเรียนอนุบาลสตึก

วันเสาร์ ที่ 04 ตุลาคม 2557 เวลา 20:27 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 202
จำนวนทีม 2,280
จำนวนนักเรียน 5,085
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,452
จำนวนกรรมการ 1,321
ครู+นักเรียน 8,537
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,858
ประกาศผลแล้ว 230/251 (91.63%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 11
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 20
สัปดาห์ที่แล้ว 41
เดือนนี้ 112
เดือนที่แล้ว 280
ปีนี้ 2,502
ทั้งหมด 222,231