สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทศพรวิทยา 12 11 4 27 40 7 5 3 52
2 บ้านหัวฝาย 11 5 6 22 34 8 8 4 50
3 อนุบาลพุทไธสง 8 6 7 21 31 12 6 3 49
4 บ้านตามา 8 2 0 10 11 0 0 3 11
5 บ้านสระกุด 7 3 3 13 17 3 2 1 22
6 บ้านหนองม่วง 7 0 0 7 8 1 0 0 9
7 บ้านคูบัว 6 0 5 11 17 5 2 4 24
8 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 1 1 7 10 0 1 0 11
9 บ้านสตึก 4 5 6 15 23 5 5 5 33
10 บ้านซาดหัวหนองแคน 4 5 0 9 13 2 1 1 16
11 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 4 4 2 10 15 4 5 2 24
12 บ้านหนองแวง 4 4 1 9 16 4 2 0 22
13 อมรสิริสามัคคี 4 3 2 9 15 2 1 2 18
14 วัดฤาษีสถิต 4 2 2 8 13 2 2 4 17
15 บ้านโนนเจริญ 4 1 2 7 10 3 2 0 15
16 บ้านโศกนาคท่าม่วง 4 1 1 6 10 1 1 1 12
17 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 3 6 2 11 19 5 1 5 25
18 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 3 4 4 11 15 0 2 2 17
19 บ้านหนองนกเกรียน 3 4 3 10 20 6 2 3 28
20 บ้านหนองเชือก 3 4 0 7 13 3 0 3 16
21 ชุมชนบ้านหายโศก 3 1 5 9 14 6 1 6 21
22 วัดบ้านปะเคียบ 3 1 1 5 16 7 0 4 23
23 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 3 1 1 5 12 2 1 2 15
24 บ้านเมืองแก 3 1 0 4 14 2 4 7 20
25 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 2 5 2 9 9 2 2 0 13
26 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 2 4 5 11 20 5 2 4 27
27 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 2 4 0 6 9 3 0 5 12
28 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 2 3 2 7 10 6 2 2 18
29 วัดหงษ์ 2 2 4 8 15 9 4 2 28
30 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 2 2 0 4 6 3 0 3 9
31 บ้านท่าเรือ 2 2 0 4 4 2 1 1 7
32 บ้านโคกเมือง 2 1 1 4 7 3 1 0 11
33 บ้านเขว้า 2 1 0 3 7 0 2 4 9
34 วัดโพธิ์ 2 1 0 3 5 3 0 1 8
35 วัดท่าเยี่ยม 2 0 2 4 8 2 0 2 10
36 บ้านหนองครก 2 0 1 3 9 2 0 4 11
37 บ้านหนองขวาง 2 0 1 3 3 1 0 3 4
38 บ้านดงพลอง 2 0 0 2 11 3 2 0 16
39 บ้านตาหล่ำ 2 0 0 2 5 4 0 1 9
40 บ้านหัวช้าง 2 0 0 2 2 2 1 2 5
41 บ้านดอน 1 4 0 5 10 3 0 2 13
42 อนุบาลคูเมือง 1 2 3 6 20 7 2 0 29
43 บ้านทองหลาง 1 2 3 6 13 4 1 5 18
44 บ้านนาลาว 1 2 3 6 12 1 0 0 13
45 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 2 1 4 9 1 0 4 10
46 วัดสระบัว 1 2 1 4 7 2 2 3 11
47 บ้านโนนยาง 1 2 1 4 7 2 1 2 10
48 บ้านกระทุ่ม 1 2 0 3 9 0 0 0 9
49 วัดอิสาณ 1 2 0 3 4 1 1 1 6
50 บ้านหินเหล็กไฟ 1 1 5 7 12 4 2 4 18
51 บ้านหนองติ้ว 1 1 1 3 7 2 1 5 10
52 บ้านเพียแก้ว 1 1 1 3 6 4 2 3 12
53 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1 1 1 3 6 1 1 1 8
54 บ้านหนองสรวง 1 1 1 3 5 2 0 0 7
55 บ้านจิก 1 1 0 2 6 2 2 5 10
56 บ้านโนนธาตุ 1 1 0 2 6 1 1 0 8
57 บ้านร่อนทอง 1 1 0 2 5 2 0 1 7
58 บ้านบุ่งเบา 1 1 0 2 4 2 0 3 6
59 บ้านดงย่อ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
60 บ้านโศกกะฐิน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
61 วัดเทพประดิษฐ์ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
62 บ้านหนองการะโก 1 0 3 4 10 3 3 1 16
63 บ้านทุ่งวัง 1 0 3 4 5 3 2 3 10
64 บ้านยางทะเล 1 0 2 3 8 2 2 4 12
65 บ้านข่อย 1 0 2 3 8 0 0 1 8
66 บ้านสาวเอ้ 1 0 2 3 7 2 1 1 10
67 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 1 0 1 2 1 2 1 1 4
68 วัดสิริมงคล 1 0 0 1 9 5 2 3 16
69 บ้านหนองเรือ 1 0 0 1 3 1 2 1 6
70 บ้านโนนไฮ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
71 บ้านคูขาด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
72 บ้านพงแขม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านดงยายเภา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 อนุบาลทศพร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านหนองใหญ่ 0 4 1 5 10 2 2 1 14
77 บ้านหนองรัก 0 3 2 5 6 0 0 0 6
78 วัดหลักศิลา 0 3 0 3 5 0 0 1 5
79 ชุมชนบ้านหนองขมาร 0 2 2 4 9 6 0 4 15
80 วัดท่าเรียบ 0 2 2 4 6 2 3 1 11
81 ชุมชนบ้านนาแพง 0 2 0 2 9 2 0 2 11
82 บ้านโคกกุง 0 2 0 2 7 4 0 4 11
83 บ้านโสกแต้ 0 2 0 2 5 1 0 0 6
84 อนุบาลแคนดง 0 1 3 4 18 4 3 0 25
85 วัดบ้านเบาน้อย 0 1 2 3 8 3 1 1 12
86 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 0 1 1 2 7 3 1 1 11
87 บ้าน กม.ศูนย์ 0 1 1 2 7 0 0 2 7
88 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 1 1 2 6 2 2 0 10
89 บ้านปลัดมุม 0 1 1 2 5 2 1 0 8
90 บ้านหนองบัวแดง 0 1 1 2 4 0 1 2 5
91 วัดบ้านโนนมาลัย 0 1 1 2 4 0 0 1 4
92 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 1 1 2 3 1 0 0 4
93 บ้านแคน 0 1 0 1 9 4 5 3 18
94 บ้านหนองหญ้าคา 0 1 0 1 7 4 1 4 12
95 วัดสระจันทร์ 0 1 0 1 5 2 3 1 10
96 วัดสมณาวาส 0 1 0 1 4 3 1 1 8
97 บ้านขาม 0 1 0 1 4 0 1 1 5
98 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 0 1 0 1 4 0 0 0 4
99 บ้านหนองสองห้อง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
100 จุฬางกูรวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
101 บ้านดงเค็ง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
102 บ้านละกอ 0 1 0 1 2 2 0 1 4
103 บ้านโคกสุพรรณ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
104 วัดสระทอง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
105 วัดทรงสุวรรณ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 0 1 0 1 1 3 0 1 4
107 บ้านสำโรงพิมาน 0 1 0 1 1 2 2 0 5
108 บ้านคูบอน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
109 บ้านสระปะคำถาวร 0 1 0 1 0 1 1 0 2
110 วัดสุคันธารมย์ 0 0 2 2 14 5 3 2 22
111 บ้านวังปลัด 0 0 2 2 7 4 0 0 11
112 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 0 0 2 2 6 3 1 3 10
113 บ้านหนองตาด 0 0 2 2 3 2 0 2 5
114 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 0 0 2 2 2 1 0 0 3
115 บ้านท่าม่วง 0 0 1 1 11 6 2 2 19
116 บ้านกระสัง 0 0 1 1 10 0 2 3 12
117 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 0 0 1 1 8 3 1 3 12
118 วัดบ้านพลับ 0 0 1 1 5 1 0 1 6
119 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 1 1 5 1 0 0 6
120 บ้านปรือเกียน 0 0 1 1 4 5 0 1 9
121 บ้านหนองยาง-หนองจาน 0 0 1 1 3 3 0 1 6
122 บ้านแพ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
123 วัดศรีสุนทร 0 0 1 1 2 2 1 0 5
124 บ้านโคกใหญ่ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
125 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
126 วัดวงษ์วารี 0 0 1 1 1 1 0 1 2
127 บ้านป่าหนาม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
128 วัดโพธิ์ชัย 0 0 1 1 0 1 0 2 1
129 บ้านพรสำราญ 0 0 0 0 7 6 0 7 13
130 บ้านขามพิมาย 0 0 0 0 5 4 0 0 9
131 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 5 2 3 1 10
132 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 5 1 1 0 7
133 บ้านหนองกับ 0 0 0 0 4 4 0 0 8
134 วัดบัวทอง 0 0 0 0 4 3 5 5 12
135 วัดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 3 5 0 0 8
136 วัดเทพรังษี 0 0 0 0 3 3 1 1 7
137 บ้านโคกสิงห์ 0 0 0 0 3 3 0 2 6
138 บ้านโนนกลาง 0 0 0 0 3 1 1 2 5
139 บ้านหนองดุม 0 0 0 0 3 1 1 1 5
140 วัดวรดิษฐ์ 0 0 0 0 3 1 0 3 4
141 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
142 บ้านคูณสระแก้ว 0 0 0 0 3 0 2 2 5
143 บ้านหนองปลาแดก 0 0 0 0 3 0 0 3 3
144 บ้านยางนกคู่ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
145 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
146 บ้านตะแบงสามัคคี 0 0 0 0 2 5 1 1 8
147 บ้านหญ้าคา 0 0 0 0 2 2 2 0 6
148 บ้านตูม 0 0 0 0 2 2 1 2 5
149 บ้านดอนตูม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
150 บ้านกระทุ่มเครือฯ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
151 ชุมชนบ้านสะแก 0 0 0 0 2 1 1 0 4
152 บ้านสระบัว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
153 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
154 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
155 บ้านกอกดอนพยอม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
156 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
157 วัดเทพรังสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 บ้านหนองปุน 0 0 0 0 2 0 2 2 4
159 วัดบ้านสวายตางวน 0 0 0 0 2 0 0 2 2
160 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
161 วัดชัยสมพร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 บ้านโนนเพกา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
163 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
164 วัดธรรมประสิทธิ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
165 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
166 วัดไพรงาม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
167 บ้านตาโหงก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านหนองนางดำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านหนองหัวควาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 สามัคคีเทพอำนวย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
173 บ้านปะคำสำโรง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
174 บ้านสระบัว2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
175 บ้านโนนยานาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
176 บ้านสระกอไทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองขุนพรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 อนุบาลสายสัมพันธ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 3 1 4 4
181 บ้านโจด 0 0 0 0 0 2 2 1 4
182 วัดบุปผาราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
183 บ้านกอกโคกวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 วัดธาตุ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
185 วัดพลสุวรรณ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
186 บ้านจะหลวย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
188 บ้านปะคำดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 กระทุ่มจานสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 บ้านปอแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 187 178 153 518 1,128 375 172 269 1,675