หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารรถไฟ ห้อง 421-422 28 ส.ค. 2557
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารรถไฟ ห้อง 423-424 28 ส.ค. 2557
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารรถไฟ ห้อง 426-427 28 ส.ค. 2557
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารนนทรี ห้อง 321 28 ส.ค. 2557
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารนนทรี ห้อง 322 28 ส.ค. 2557
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารนนทรี ห้อง 323 28 ส.ค. 2557
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 121-122 28 ส.ค. 2557
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 123-124 28 ส.ค. 2557
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 112 28 ส.ค. 2557
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 113 28 ส.ค. 2557
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารนนทรี ห้อง 313-314 28 ส.ค. 2557
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารจามจุรี ห้อง 221-222 28 ส.ค. 2557
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารนนทรี ห้อง 312 28 ส.ค. 2557
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารนนทรี ห้อง 311 28 ส.ค. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]