หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองคู 59 42 77.78% 10 18.52% 1 1.85% 1 1.85% 54
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 60 42 77.78% 5 9.26% 1 1.85% 6 11.11% 54
3 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 44 34 87.18% 2 5.13% 2 5.13% 1 2.56% 39
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 38 29 78.38% 5 13.51% 1 2.7% 2 5.41% 37
5 โรงเรียนภูมิวิทยา 38 28 80% 4 11.43% 1 2.86% 2 5.71% 35
6 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 38 28 73.68% 3 7.89% 5 13.16% 2 5.26% 38
7 โรงเรียนบ้านนาแก 32 25 89.29% 2 7.14% 0 0% 1 3.57% 28
8 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 33 23 76.67% 3 10% 3 10% 1 3.33% 30
9 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 26 23 88.46% 2 7.69% 1 3.85% 0 0% 26
10 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 42 22 75.86% 2 6.9% 3 10.34% 2 6.9% 29
11 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 42 21 65.63% 6 18.75% 3 9.38% 2 6.25% 32
12 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 32 21 70% 4 13.33% 3 10% 2 6.67% 30
13 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 27 21 84% 1 4% 1 4% 2 8% 25
14 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 43 20 57.14% 4 11.43% 6 17.14% 5 14.29% 35
15 โรงเรียนบ้านวังม่วง 30 20 74.07% 4 14.81% 1 3.7% 2 7.41% 27
16 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 29 19 70.37% 7 25.93% 0 0% 1 3.7% 27
17 โรงเรียนบ้านคอนสาร 41 19 67.86% 6 21.43% 2 7.14% 1 3.57% 28
18 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 21 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
19 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 31 16 55.17% 2 6.9% 6 20.69% 5 17.24% 29
20 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 26 15 57.69% 5 19.23% 2 7.69% 4 15.38% 26
21 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 26 15 65.22% 5 21.74% 1 4.35% 2 8.7% 23
22 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 32 15 57.69% 4 15.38% 5 19.23% 2 7.69% 26
23 โรงเรียนสามสวนวิทยา 28 15 60% 2 8% 3 12% 5 20% 25
24 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 19 15 83.33% 2 11.11% 0 0% 1 5.56% 18
25 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 25 14 70% 3 15% 2 10% 1 5% 20
26 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 30 14 63.64% 3 13.64% 1 4.55% 4 18.18% 22
27 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 24 14 63.64% 2 9.09% 3 13.64% 3 13.64% 22
28 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 18 14 87.5% 1 6.25% 0 0% 1 6.25% 16
29 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
30 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 18 12 75% 3 18.75% 0 0% 1 6.25% 16
31 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 18 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 18 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
33 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
34 โรงเรียนบ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 16 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
35 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 19 11 68.75% 2 12.5% 3 18.75% 0 0% 16
36 โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
37 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
38 โรงเรียนบ้านม่วง 14 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 0 0% 14
39 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 25 10 45.45% 8 36.36% 2 9.09% 2 9.09% 22
40 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 20 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
41 โรงเรียนบ้านดงบัง 18 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
42 โรงเรียนศาลาสามัคคี 17 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
43 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 14 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
44 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 14 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
45 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 14 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
46 โรงเรียนบ้านมอญ 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
47 โรงเรียนบ้านโนนสาทร 14 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
48 โรงเรียนบ้านหนองแซง 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
49 โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 17 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 17
51 โรงเรียนบ้านดงกลาง 15 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
52 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 16 9 64.29% 3 21.43% 0 0% 2 14.29% 14
53 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 18 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
54 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
55 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 17 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
56 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 14 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
57 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
58 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 11 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
61 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 16 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
62 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 14 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
63 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
64 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
65 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 13 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนสวนวิทยา 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
67 โรงเรียนบ้านนายม 12 8 66.67% 1 8.33% 3 25% 0 0% 12
68 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
69 โรงเรียนบ้านหนองปลา 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 21 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
71 โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
72 โรงเรียนบ้านโคกกุง 14 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 14
73 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ 12 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
74 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
75 โรงเรียนบ้านฉนวน(อ.เกษตร) 11 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
76 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
78 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
79 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
80 โรงเรียนบ้านนาสีดา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านดอนอุดม 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
84 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
85 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม2 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านสารจอด 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
90 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
91 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
92 โรงเรียนบ้านนาดี 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
94 โรงเรียนบ้านป่าว่าน 9 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
95 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
96 โรงเรียนบ้านธาตุ 9 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
97 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
99 โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
101 โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านหินลาด 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนอนุบาลสิทธิวงศ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 13 4 33.33% 6 50% 2 16.67% 0 0% 12
108 โรงเรียนบ้านเขวา 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
109 โรงเรียนบ้านขามป้อม 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
110 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
112 โรงเรียนฉิมพลีมา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านหลุบคา 8 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนสระโพนทอง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
118 โรงเรียนบ้านดอนหัน 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านหนองรวก 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านห้างสูง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 10 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
124 โรงเรียนบ้านหนองพอก 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
125 โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
126 โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
127 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
128 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านถนนกลาง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านดอนจำปา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านโนนทอง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านโนนโจด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านหนองกุง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนหัวนานคร 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
145 โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
146 โรงเรียนบ้านเรือ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
147 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
148 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 7 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
149 โรงเรียนบ้านดงใต้ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
152 โรงเรียนบ้านนาบัว 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
153 โรงเรียนบ้านโจดกลาง 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
154 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
155 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
156 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
158 โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
159 โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านโคกงาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนอินทรศึกษา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
165 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 6 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนบ้านหัวโสก 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบุปผาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านพีพวย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านเมืองคง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 6 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
184 โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
185 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
187 โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
188 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
190 โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
193 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์๑ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านโปร่ง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านท่าคร้อ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านดงพอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านหนองคัน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านโนนข่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
218 โรงเรียนบ้านกุดแคน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
219 โรงเรียนบ้านห้วยไห 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
220 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
221 โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
222 โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
223 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 18 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
224 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
225 โรงเรียนบ้านนาล้อม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
226 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
227 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านคลองบอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านระหัด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนพุฒิชัย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
237 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
238 โรงเรียนออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
239 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
240 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
241 โรงเรียนสาลิกาวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
242 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
243 โรงเรียนบ้านสีปลาด 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
244 โรงเรียนบ้านหนองแต้วรวิทย์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
245 โรงเรียนบ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
246 โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
247 โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]