สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เนรมิตศึกษา 8 3 2 13 15 5 1 2 21
2 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 7 10 7 24 42 5 1 6 48
3 ชัยชุมพลวิทยา 7 7 1 15 23 3 3 1 29
4 บ้านวังม่วง 7 4 4 15 20 4 1 2 25
5 ศรีแก้งคร้อ 6 5 4 15 31 2 2 1 35
6 บ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 6 2 3 11 19 5 1 2 25
7 บ้านแดงสว่าง 6 1 2 9 9 4 1 1 14
8 บ้านหนองไผ่ 5 2 3 10 14 3 2 1 19
9 ภูมิวิทยา 4 6 2 12 28 4 1 2 33
10 บ้านเก่าวิทยานุกูล 4 4 4 12 23 2 1 0 26
11 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 4 3 2 9 17 2 0 0 19
12 ชุมชนแท่นประจัน 4 2 2 8 18 6 0 1 24
13 บ้านคอนสาร 4 2 0 6 15 6 2 1 23
14 อนุบาลบ้านทับทิม 4 0 1 5 10 2 0 1 12
15 บ้านหนองกุงใหม่ 3 2 0 5 9 3 0 2 12
16 ชุมชนห้วยยาง 3 1 4 8 26 3 5 2 34
17 บ้านหนองเม็ก 3 1 2 6 14 1 6 5 21
18 บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 3 1 0 4 8 1 0 0 9
19 บ้านซำมูลนาก 3 1 0 4 8 0 0 0 8
20 บ้านนาแก 3 0 1 4 15 1 0 1 16
21 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 3 0 1 4 12 3 0 1 15
22 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 3 0 1 4 6 1 1 1 8
23 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 2 6 4 12 20 2 3 2 25
24 บ้านเมืองกลางวิทยา 2 6 0 8 13 1 0 0 14
25 เกษตรศิลปวิทยา 2 4 4 10 11 1 0 0 12
26 บ้านหนองผักหลอด 2 3 4 9 11 2 3 3 16
27 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 2 2 4 8 11 2 3 0 16
28 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 2 2 2 6 12 3 0 4 15
29 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 2 2 1 5 15 2 0 1 17
30 บ้านโนนงิ้วงาม 2 2 1 5 15 1 0 2 16
31 บ้านโคกกุง 2 2 0 4 7 3 1 3 11
32 บ้านมอญ 2 1 1 4 10 1 1 1 12
33 บ้านหนองศาลาป่าชาด 2 1 1 4 5 1 1 0 7
34 ศาลาสามัคคี 2 1 0 3 5 2 1 0 8
35 บ้านหนองหล่มคลองเตย 2 0 3 5 17 3 5 5 25
36 เพชรราษฎร์บำรุง 2 0 2 4 11 2 0 0 13
37 บ้านหนองไผ่ล้อม 2 0 2 4 7 1 1 0 9
38 บ้านโจดโนนข่า 2 0 1 3 15 4 5 2 24
39 บ้านม่วง 2 0 1 3 11 1 2 0 14
40 บ้านเขวา 2 0 1 3 4 4 0 0 8
41 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 2 0 1 3 4 0 0 1 4
42 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 2 0 0 2 8 1 1 0 10
43 มารีย์แก้งคร้อ 2 0 0 2 7 3 0 1 10
44 บ้านสะเดาหนองไผ่ 2 0 0 2 7 1 0 0 8
45 บ้านตาดรินทอง 2 0 0 2 5 0 0 0 5
46 บ้านโนนเห็ดไคล 2 0 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านหนองคู 1 5 4 10 32 8 1 1 41
48 บ้านหนองงูเหลือม 1 3 3 7 12 1 0 0 13
49 ไตรมิตรพิทยา 1 3 2 6 16 5 2 2 23
50 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 1 3 1 5 8 2 0 1 10
51 บ้านหนองแกหนองโน 1 3 0 4 5 0 2 0 7
52 บ้านเซียมป่าหม้อ 1 2 4 7 9 2 1 0 12
53 บ้านโนนสง่า 1 2 3 6 7 1 0 0 8
54 คุรุราษฎร์วิทยา 1 2 2 5 10 1 1 1 12
55 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1 2 1 4 9 2 2 0 13
56 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 1 2 1 4 6 0 0 0 6
57 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 1 2 1 4 5 0 1 0 6
58 บ้านโสกหว้าโนนหอม 1 2 0 3 9 1 0 0 10
59 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 1 2 0 3 8 3 0 0 11
60 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 1 1 3 5 14 1 0 1 15
61 บ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 1 1 1 3 11 3 1 1 15
62 บ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 1 1 1 3 10 1 2 0 13
63 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1 1 1 3 6 0 0 0 6
64 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 1 1 1 3 5 2 1 0 8
65 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 1 1 1 3 5 2 0 0 7
66 บ้านหนองแสงวิทยา 1 1 0 2 7 0 0 0 7
67 บ้านหนองปอแดง 1 1 0 2 6 0 0 0 6
68 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 1 1 0 2 5 2 1 0 8
69 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 1 1 0 2 5 0 2 0 7
70 บ้านดงใต้ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
71 บ้านน้ำพุหินลาด 1 0 1 2 10 0 0 0 10
72 บ้านห้วยแก้ว 1 0 1 2 9 0 0 0 9
73 บ้านฉนวน(อ.เกษตร) 1 0 1 2 7 1 1 1 9
74 บ้านโจดพิทยาคาร 1 0 1 2 5 0 2 0 7
75 บ้านนาวงเดือน 1 0 0 1 19 3 3 2 25
76 บ้านโนนหัวนา 1 0 0 1 7 2 3 2 12
77 บ้านโคกสง่า 1 0 0 1 5 0 1 1 6
78 บ้านขามป้อม 1 0 0 1 4 3 2 0 9
79 บ้านนาดี 1 0 0 1 4 2 0 0 6
80 สระโพนทอง 1 0 0 1 4 0 1 0 5
81 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 0 1 0 3
82 บ้านพีพวย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านหินลาดพัฒนา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
84 บ้านท่าคร้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านดงบัง 0 4 1 5 10 4 1 1 15
86 บึงมะนาววิทยา 0 2 2 4 7 1 1 1 9
87 สามสวนวิทยา 0 2 0 2 15 2 3 5 20
88 บ้านโนนดินจี่ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
89 บ้านสารจอด 0 1 3 4 5 3 1 0 9
90 บ้านภูดินหินกอง 0 1 2 3 12 2 1 1 15
91 บ้านทุ่งพระ 0 1 2 3 9 3 2 2 14
92 บ้านปากช่องผาเบียด 0 1 1 2 11 2 2 4 15
93 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 0 1 1 2 6 2 1 1 9
94 อนุบาลบ้านจ่าสม2 0 1 1 2 6 1 0 1 7
95 บ้านธาตุ 0 1 1 2 5 0 2 1 7
96 บ้านข่าเชียงพิน 0 1 1 2 5 0 0 0 5
97 อนุบาลสิทธิวงศ์ 0 1 1 2 5 0 0 0 5
98 บ้านทิกแล้ง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
99 บ้านนาสีดา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
100 บ้านดงขีสะเดาหวาน 0 1 1 2 1 2 1 0 4
101 บ้านหนองแซง 0 1 0 1 8 1 0 0 9
102 บ้านนายม 0 1 0 1 6 1 2 0 9
103 บ้านดอนอุดม 0 1 0 1 6 0 1 1 7
104 บ้านป่าว่าน 0 1 0 1 5 1 2 0 8
105 บ้านหินลาด 0 1 0 1 5 0 0 0 5
106 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 0 1 0 1 4 0 1 0 5
107 บ้านหนองรวก 0 1 0 1 4 0 0 0 4
108 บ้านน้ำอุ่น 0 1 0 1 3 1 0 0 4
109 บ้านนาบัว 0 1 0 1 2 1 1 2 4
110 บ้านหนองไฮ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
111 บ้านโจดกลาง 0 1 0 1 1 1 1 2 3
112 บ้านโนนเขวา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
113 บ้านท่ามะไฟหวาน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
114 บ้านดงพอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 บ้านหนองปลามันหนองไร่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 0 0 2 2 9 1 2 1 12
117 บ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 2 2 6 0 0 1 6
118 บ้านหลุบคา 0 0 2 2 4 0 1 0 5
119 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 2 2 2 0 0 0 2
120 บ้านดงกลาง 0 0 1 1 9 4 1 1 14
121 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 0 0 1 1 8 3 1 1 12
122 บ้านหนองปลา 0 0 1 1 8 0 0 1 8
123 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 0 0 1 1 4 2 2 0 8
124 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
125 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 3 1 2 0 6
126 บ้านหนองแฝก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
127 บ้านหนองกุง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
128 บ้านดอนไก่เถื่อน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
129 บ้านโคกสูง-วังศิลา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
130 โนนศิลาเหล่าเกษตร 0 0 1 1 2 1 1 0 4
131 เทศบาลแก้งคร้อ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
132 อินทรศึกษา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
133 บ้านกุดโคลน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
134 บ้านนกเขาทอง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองไรไก่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
136 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
137 บ้านหนองสังข์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
138 บ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
139 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 9 4 2 2 15
140 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 9 0 1 0 10
141 สวนวิทยา 0 0 0 0 8 2 0 0 10
142 บ้านนาเกาะ 0 0 0 0 7 2 3 0 12
143 บ้านสารจอดเก่า 0 0 0 0 6 0 0 0 6
144 บ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
145 บ้านโนนสาทร 0 0 0 0 4 1 1 0 6
146 ฉิมพลีมา 0 0 0 0 4 1 0 0 5
147 บ้านนาหัวแรด 0 0 0 0 4 1 0 0 5
148 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 0 0 0 0 4 0 1 0 5
149 บ้านโนนเพิ่ม 0 0 0 0 4 0 1 0 5
150 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
151 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 0 0 0 0 4 0 0 0 4
152 บ้านห้างสูง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
153 โนนเสลาประสาทวิทย์ 0 0 0 0 3 3 1 1 7
154 บ้านท่าเริงรมย์ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
155 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
156 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 0 0 0 0 3 1 1 0 5
157 บ้านดอนจำปา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
158 บ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
159 บ้านโสกมะตูม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
160 บ้านโนนทอง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
161 บ้านโนนโจด 0 0 0 0 3 0 1 0 4
162 บ้านวังหิน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
163 หัวนานคร 0 0 0 0 2 3 1 2 6
164 บ้านห้วยยางดำ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
165 บ้านเรือ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
166 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
167 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
168 บ้านหนองเชียงรอด 0 0 0 0 2 1 2 0 5
169 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 0 0 0 0 2 1 1 1 4
170 บ้านหนองพอก 0 0 0 0 2 1 1 0 4
171 บ้านโคกไพรวัน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
172 บ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
173 บ้านหนองตากล้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
174 บ้านโคกงาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
175 บ้านมูลกระบือ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
176 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
177 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
178 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
179 บ้านหัวโสก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
180 บุปผาราม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
181 บ้านดอนเค็ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
182 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
183 บ้านหนองสามขา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
184 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
185 บ้านเมืองคง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
186 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
187 บ้านโนนงิ้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
188 หนองเมยสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
189 บ้านฝายพญานาค 0 0 0 0 1 1 1 1 3
190 บ้านน้ำพุปางวัว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
191 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
192 บ้านหนองคอนไทย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
193 บ้านหนองพีพ่วน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
194 บ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
195 บ้านน้ำทิพย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
196 บ้านเหล่ากาดย่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
197 อนุบาลณัฐพันธุ์๑ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
198 บ้านถนนกลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
199 บ้านกวางโจนโนนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านเลิงทุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านหนองคัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านหนองคูวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านหนองช้างเอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านหว้าทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านหินรอยเมย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านห้วยพลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านโนนข่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านโนนชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 หว้านไพรสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 อนุบาลวันชัยกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 เพชรราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านท่าศาลา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
214 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
215 บ้านห้วยไห 0 0 0 0 0 2 0 0 2
216 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
217 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
218 ม่วงราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
219 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
220 ชุมชนบ้านหัน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
221 บ้านกุดหมากเห็บ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
222 บ้านนาล้อม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
223 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
224 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
225 บ้านหนองโพนงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
226 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
227 บ้านคลองบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
228 บ้านดอนเตาเหล็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 บ้านท่าทางเกวียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านระหัด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านหลุบค่าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 พุฒิชัย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
234 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
235 บ้านโปร่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
236 ออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
237 บ้านกุดหัวช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
238 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
239 สาลิกาวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
240 โคกม่วงศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
241 บ้านสีปลาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
242 บ้านตลุกหิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
243 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
244 บ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 บ้านแก้งตาดไซ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 บ้านโป่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 186 170 159 515 1,326 280 170 113 1,776