สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 8 4 3 15 29 5 1 2 35
2 เนรมิตศึกษา 8 3 2 13 15 5 1 2 21
3 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 7 10 7 24 42 5 1 6 48
4 ชัยชุมพลวิทยา 7 7 1 15 23 3 3 1 29
5 ศรีแก้งคร้อ 7 5 4 16 34 2 2 1 38
6 บ้านวังม่วง 7 4 4 15 20 4 1 2 25
7 บ้านคอนสาร 7 2 1 10 19 6 2 1 27
8 บ้านแดงสว่าง 7 1 2 10 10 5 1 1 16
9 บ้านโนนงิ้วงาม 6 4 2 12 21 1 1 2 23
10 บ้านหนองไผ่ 5 2 3 10 14 3 2 1 19
11 บ้านนาแก 5 1 5 11 25 2 0 1 27
12 ภูมิวิทยา 4 6 2 12 28 4 1 2 33
13 บ้านเก่าวิทยานุกูล 4 4 4 12 23 2 1 0 26
14 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 4 3 2 9 17 2 0 0 19
15 ชุมชนแท่นประจัน 4 2 3 9 19 7 0 1 26
16 บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 4 2 2 8 11 2 0 0 13
17 บ้านซำมูลนาก 4 1 0 5 9 0 0 0 9
18 อนุบาลบ้านทับทิม 4 0 1 5 10 2 0 1 12
19 ไตรมิตรพิทยา 3 5 2 10 21 6 3 2 30
20 บ้านหนองผักหลอด 3 3 6 12 14 2 3 3 19
21 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 3 2 2 7 14 3 1 4 18
22 บ้านโนนสาทร 3 2 0 5 10 1 1 0 12
23 บ้านหนองกุงใหม่ 3 2 0 5 9 3 0 2 12
24 ชุมชนห้วยยาง 3 1 4 8 28 3 5 2 36
25 บ้านหนองหล่มคลองเตย 3 1 4 8 20 4 6 5 30
26 บ้านหนองเม็ก 3 1 2 6 16 2 6 5 24
27 บ้านนาสีดา 3 1 1 5 7 1 0 0 8
28 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 3 0 1 4 12 3 0 1 15
29 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 3 0 1 4 6 1 1 1 8
30 บ้านหนองคู 2 10 4 16 42 10 1 1 53
31 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 2 6 6 14 22 2 3 2 27
32 บ้านเมืองกลางวิทยา 2 6 0 8 13 1 0 0 14
33 เกษตรศิลปวิทยา 2 4 5 11 12 1 0 0 13
34 ศาลาสามัคคี 2 3 1 6 10 2 1 0 13
35 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 2 2 4 8 11 2 3 0 16
36 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 2 2 1 5 15 2 0 1 17
37 บ้านโคกกุง 2 2 0 4 7 3 1 3 11
38 บ้านปากช่องผาเบียด 2 1 2 5 15 5 2 4 22
39 บ้านมอญ 2 1 1 4 10 1 1 1 12
40 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 2 1 1 4 7 1 0 0 8
41 บ้านหนองศาลาป่าชาด 2 1 1 4 5 1 1 0 7
42 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 2 1 0 3 7 1 1 0 9
43 เพชรราษฎร์บำรุง 2 0 2 4 11 2 0 0 13
44 บ้านหนองไผ่ล้อม 2 0 2 4 7 1 1 0 9
45 บ้านโจดโนนข่า 2 0 1 3 15 4 5 2 24
46 บ้านม่วง 2 0 1 3 11 1 2 0 14
47 บ้านเขวา 2 0 1 3 4 4 0 0 8
48 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 2 0 1 3 4 0 0 1 4
49 บ้านนาวงเดือน 2 0 0 2 21 4 3 2 28
50 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 2 0 0 2 8 1 1 0 10
51 มารีย์แก้งคร้อ 2 0 0 2 7 3 0 1 10
52 บ้านสะเดาหนองไผ่ 2 0 0 2 7 1 0 0 8
53 บ้านตาดรินทอง 2 0 0 2 5 0 0 0 5
54 บ้านโนนเห็ดไคล 2 0 0 2 3 1 0 0 4
55 บ้านหนองงูเหลือม 1 3 3 7 12 1 0 0 13
56 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 1 3 1 5 8 2 0 1 10
57 บ้านหนองแกหนองโน 1 3 0 4 5 0 2 0 7
58 บ้านเซียมป่าหม้อ 1 2 4 7 9 2 1 0 12
59 บ้านโนนสง่า 1 2 3 6 7 1 0 0 8
60 คุรุราษฎร์วิทยา 1 2 2 5 10 1 1 1 12
61 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1 2 1 4 9 2 2 0 13
62 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 1 2 1 4 6 0 0 0 6
63 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 1 2 1 4 5 0 1 0 6
64 บ้านโสกหว้าโนนหอม 1 2 0 3 9 1 0 0 10
65 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 1 2 0 3 8 3 0 0 11
66 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 1 1 3 5 14 1 0 1 15
67 บ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 1 1 1 3 11 3 1 1 15
68 บ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 1 1 1 3 10 1 2 0 13
69 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 1 1 1 3 5 2 1 0 8
70 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 1 1 1 3 5 2 0 0 7
71 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 1 1 0 2 7 4 1 0 12
72 บ้านหนองแสงวิทยา 1 1 0 2 7 0 0 0 7
73 บ้านหนองปอแดง 1 1 0 2 6 0 0 0 6
74 บ้านนาดี 1 1 0 2 5 2 0 0 7
75 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 1 1 0 2 5 0 2 0 7
76 บ้านดงใต้ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
77 บ้านน้ำพุหินลาด 1 0 1 2 10 0 0 0 10
78 บ้านห้วยแก้ว 1 0 1 2 9 0 0 0 9
79 บ้านฉนวน(อ.เกษตร) 1 0 1 2 7 1 1 1 9
80 บ้านโจดพิทยาคาร 1 0 1 2 5 0 2 0 7
81 บ้านโนนหัวนา 1 0 0 1 8 3 3 2 14
82 บ้านโคกสง่า 1 0 0 1 5 0 1 1 6
83 บ้านขามป้อม 1 0 0 1 4 3 2 0 9
84 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 1 0 0 1 4 1 1 0 6
85 สระโพนทอง 1 0 0 1 4 0 1 0 5
86 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 0 1 0 3
87 บ้านพีพวย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
88 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 1 0 0 1 1 3 0 0 4
89 บ้านหินลาดพัฒนา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
90 บ้านโปร่ง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
91 บ้านท่าคร้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านดงบัง 0 4 1 5 10 4 1 1 15
93 บ้านหนองแซง 0 3 0 3 10 1 1 0 12
94 บึงมะนาววิทยา 0 2 3 5 8 2 1 1 11
95 บ้านนายม 0 2 1 3 8 1 3 0 12
96 สามสวนวิทยา 0 2 0 2 15 2 3 5 20
97 บ้านโนนดินจี่ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
98 บ้านสารจอด 0 1 3 4 5 3 1 0 9
99 บ้านภูดินหินกอง 0 1 2 3 12 2 1 1 15
100 บ้านทุ่งพระ 0 1 2 3 9 4 2 2 15
101 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 0 1 1 2 7 3 2 1 12
102 อนุบาลบ้านจ่าสม2 0 1 1 2 6 1 0 1 7
103 บ้านธาตุ 0 1 1 2 5 0 2 1 7
104 บ้านข่าเชียงพิน 0 1 1 2 5 0 0 0 5
105 อนุบาลสิทธิวงศ์ 0 1 1 2 5 0 0 0 5
106 บ้านทิกแล้ง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
107 บ้านดงขีสะเดาหวาน 0 1 1 2 1 2 1 0 4
108 บ้านดอนอุดม 0 1 0 1 6 2 1 1 9
109 บ้านป่าว่าน 0 1 0 1 5 1 2 0 8
110 บ้านหินลาด 0 1 0 1 5 0 0 0 5
111 บ้านหนองรวก 0 1 0 1 4 0 0 0 4
112 บ้านหนองพอก 0 1 0 1 3 3 1 0 7
113 บ้านกุดหมากเห็บ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
114 บ้านถนนกลาง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
115 บ้านน้ำอุ่น 0 1 0 1 3 1 0 0 4
116 บ้านตลุกหิน 0 1 0 1 2 2 0 1 4
117 บ้านนาบัว 0 1 0 1 2 1 1 2 4
118 บ้านโจดกลาง 0 1 0 1 2 1 1 2 4
119 บ้านหนองไฮ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
120 บ้านโนนเขวา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
121 บ้านท่ามะไฟหวาน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
122 บ้านดงพอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 บ้านหนองปลามันหนองไร่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 0 0 2 2 9 1 2 1 12
125 บ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 2 2 6 0 0 1 6
126 บ้านหลุบคา 0 0 2 2 4 0 1 0 5
127 บ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 0 0 2 2 2 1 1 0 4
128 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 2 2 2 0 0 0 2
129 บ้านดงกลาง 0 0 1 1 9 4 1 1 14
130 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 0 0 1 1 8 3 1 1 12
131 บ้านหนองปลา 0 0 1 1 8 0 0 1 8
132 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 0 0 1 1 4 6 2 0 12
133 บ้านหนองตากล้า 0 0 1 1 4 2 0 0 6
134 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
135 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 3 1 2 0 6
136 บ้านดอนเค็ง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
137 บ้านหนองแฝก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
138 บ้านหนองกุง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
139 บ้านดอนไก่เถื่อน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
140 บ้านโคกสูง-วังศิลา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
141 โนนศิลาเหล่าเกษตร 0 0 1 1 2 1 1 0 4
142 เทศบาลแก้งคร้อ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
143 อินทรศึกษา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
144 บ้านกุดโคลน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
145 บ้านนกเขาทอง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
146 บ้านหนองไรไก่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
147 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
148 บ้านหนองสังข์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
149 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 10 8 2 2 20
150 บ้านนาเกาะ 0 0 0 0 9 2 3 0 14
151 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 9 0 1 0 10
152 สวนวิทยา 0 0 0 0 8 2 0 0 10
153 บ้านสารจอดเก่า 0 0 0 0 7 2 0 0 9
154 บ้านโนนเพิ่ม 0 0 0 0 5 2 1 0 8
155 บ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
156 ฉิมพลีมา 0 0 0 0 4 1 0 0 5
157 บ้านนาหัวแรด 0 0 0 0 4 1 0 0 5
158 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 0 0 0 0 4 0 1 0 5
159 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
160 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 0 0 0 0 4 0 0 0 4
161 บ้านห้างสูง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
162 โนนเสลาประสาทวิทย์ 0 0 0 0 3 3 1 1 7
163 บ้านท่าเริงรมย์ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
164 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 0 0 0 0 3 1 2 0 6
165 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
166 บ้านดอนจำปา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
167 บ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
168 บ้านโสกมะตูม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
169 บ้านโนนทอง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
170 บ้านโนนโจด 0 0 0 0 3 0 1 0 4
171 บ้านวังหิน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
172 หัวนานคร 0 0 0 0 2 3 1 2 6
173 บ้านห้วยยางดำ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
174 บ้านเรือ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
175 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
176 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
177 บ้านหนองเชียงรอด 0 0 0 0 2 1 2 0 5
178 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 0 0 0 0 2 1 1 1 4
179 บ้านโคกไพรวัน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
180 บ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
181 บ้านโคกงาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
182 บ้านมูลกระบือ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
183 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
184 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
185 บ้านหัวโสก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
186 บุปผาราม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
187 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
188 บ้านหนองสามขา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
189 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
190 บ้านเมืองคง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
191 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
192 บ้านโนนงิ้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
193 หนองเมยสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
194 บ้านฝายพญานาค 0 0 0 0 1 1 1 1 3
195 บ้านน้ำพุปางวัว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
196 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
197 บ้านหนองคอนไทย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
198 บ้านหนองพีพ่วน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
199 บ้านเหล่ากาดย่า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
200 บ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
201 บ้านน้ำทิพย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
202 อนุบาลณัฐพันธุ์๑ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
203 บ้านกวางโจนโนนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านเลิงทุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านหนองคัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านหนองคูวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านหนองช้างเอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านหว้าทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านหินรอยเมย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านห้วยพลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านโนนข่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านโนนชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 หว้านไพรสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 อนุบาลวันชัยกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 เพชรราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านท่าศาลา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
218 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
219 บ้านห้วยไห 0 0 0 0 0 2 0 0 2
220 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
221 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
222 ม่วงราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
223 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
224 ชุมชนบ้านหัน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
225 บ้านนาล้อม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
226 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
227 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
228 บ้านหนองโพนงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านคลองบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านดอนเตาเหล็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 บ้านท่าทางเกวียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 บ้านระหัด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 บ้านหลุบค่าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 พุฒิชัย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
237 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
238 ออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
239 บ้านกุดหัวช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
240 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
241 สาลิกาวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
242 โคกม่วงศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
243 บ้านสีปลาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
244 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
245 บ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 บ้านแก้งตาดไซ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 บ้านโป่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 222 196 181 599 1,454 330 180 113 1,964