เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 ต.ค. 2557
10 ต.ค. 2557
11 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ด่วน....แจ้งปิดระบบเว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทุกโรง ขณะนี้เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้ปิดระบบการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (เนื่องจากได้โอนข้อมูลให้เจ้าภาพระดับภาค จ.สกลนคร ไปแล้ว จึงไม่สามารถแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลใด ๆ ได้)  กรณีโรงเรียนใดต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล ครู นักเรียน ในการแข่งขันระดับภาคสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามเงื่อนไขที่ สพฐ. กำหนด  โดยเข้าไปที่เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  http://esan64.sillapa.net/sp-center/ ทั้งนี้ให้โรงเรียนเข้าไปที่เมนู "เข้าระบบโรงเรียน" และดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลตามกรอบเวลาที่เจ้าภาพ จ.สกลนคร กำหนด โดยใช้ username/password ของโรงเรียนเดิมที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ออกให้

วันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:52 น.
แจ้งเว็บไซด์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัสกลนคร

เช็คสถานที่แข่งขัน / พิมพ์เอกสารการแข่งขัน / เกียรติบัตร  เว็บไซต์ : http://esan64.sillapa.net/sp-center/

เช็คการประสานงานข้อมูลการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เว็บไซด์ : http://www.esan64.sillapa.net/

เช็ค/จองที่พัก เว็บไซด์ : http://esan64.net

วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 14:38 น.
ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

1-19 ก.ย. 2557 ประกวดแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน "ระดับกลุ่ม"

18 ก.ย. 2557 อบรมการใช้งานโปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผลฯ

18-22 ก.ย. 2557 โรงเรียนส่งรายชื่อตัวแทนแต่ละกิจกรรม เข้าระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ ผ่านเว็บไซด์http://esan64.sillspa.net/sp-kkn1

9-11 ต.ค.2557 แข่งขันศิลปหัตกรรมฯ "ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน

15-30 ต.ค. 2557 ประกาศผลการแข่งขันระดับเขต/เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร

30 ต.ค.2557 ส่งรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่ฯเข้าระบบโปรแกรมการแข่งขันระดับภาค

11-13 ธ.ค. 2557 แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ "ระดับภาค"  ณ จังหวัดสกลนคร

17-19 ก.พ. 2558 แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ "ระดับชาติ" ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 17:35 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 234
จำนวนทีม 2,146
จำนวนนักเรียน 5,026
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,332
จำนวนกรรมการ 1,197
ครู+นักเรียน 8,358
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,555
ประกาศผลแล้ว 225/225 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 9
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 15
สัปดาห์ที่แล้ว 31
เดือนนี้ 112
เดือนที่แล้ว 296
ปีนี้ 6,366
ทั้งหมด 265,550