หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป. 2/8 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป. 2/5 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป. 1/7-1/8 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5-1/6 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5-1/6 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป. 1/7-1/8 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป. 2/3-2/4 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2-1/3 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป. 2/3-2/4 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป. 2/1-2/2 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]