หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 ห้อง 5-6 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 ห้อง 5-6 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 ห้อง 7-9 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 ห้อง 7-9 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 ห้อง 10-12 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมแอร์บัส 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 ห้อง 12-14 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานอู่ตะเภา ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานอู่ตะเภา ชั้น 1 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานอู่ตะเภา ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานอู่ตะเภา ชั้น 1 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานอู่ตะเภา ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานอู่ตะเภา ชั้น 1 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]