แจ้งเว็บไซด์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัสกลนคร

เช็คสถานที่แข่งขัน / พิมพ์เอกสารการแข่งขัน / เกียรติบัตร  เว็บไซต์ : http://esan64.sillapa.net/sp-center/

เช็คการประสานงานข้อมูลการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เว็บไซด์ : http://www.esan64.sillapa.net/

เช็ค/จองที่พัก เว็บไซด์ : http://esan64.net

วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 14:38 น.