ด่วน....แจ้งปิดระบบเว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทุกโรง ขณะนี้เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้ปิดระบบการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (เนื่องจากได้โอนข้อมูลให้เจ้าภาพระดับภาค จ.สกลนคร ไปแล้ว จึงไม่สามารถแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลใด ๆ ได้)  กรณีโรงเรียนใดต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล ครู นักเรียน ในการแข่งขันระดับภาคสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามเงื่อนไขที่ สพฐ. กำหนด  โดยเข้าไปที่เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  http://esan64.sillapa.net/sp-center/ ทั้งนี้ให้โรงเรียนเข้าไปที่เมนู "เข้าระบบโรงเรียน" และดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลตามกรอบเวลาที่เจ้าภาพ จ.สกลนคร กำหนด โดยใช้ username/password ของโรงเรียนเดิมที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ออกให้

วันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:52 น.