ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

1-19 ก.ย. 2557 ประกวดแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน "ระดับกลุ่ม"

18 ก.ย. 2557 อบรมการใช้งานโปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผลฯ

18-22 ก.ย. 2557 โรงเรียนส่งรายชื่อตัวแทนแต่ละกิจกรรม เข้าระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ ผ่านเว็บไซด์http://esan64.sillspa.net/sp-kkn1

9-11 ต.ค.2557 แข่งขันศิลปหัตกรรมฯ "ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน

15-30 ต.ค. 2557 ประกาศผลการแข่งขันระดับเขต/เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร

30 ต.ค.2557 ส่งรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่ฯเข้าระบบโปรแกรมการแข่งขันระดับภาค

11-13 ธ.ค. 2557 แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ "ระดับภาค"  ณ จังหวัดสกลนคร

17-19 ก.พ. 2558 แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ "ระดับชาติ" ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 17:35 น.