ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเลิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเลิงเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนลาดนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 1 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 62 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านตอกแป้น สพป. ขอนแก่น เขต 1 59 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน