ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน