ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 57 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนเรือง สพป. ขอนแก่น เขต 1 53 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 52 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน