ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบะยาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนลาดนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพป. ขอนแก่น เขต 1 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนหินกองวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 51 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 49 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 45 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 43 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านบ่อแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 40 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 38 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 37 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 36 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านบึงฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 1 35 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนยาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 28 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 21 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน