ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนหินกองวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สพป. ขอนแก่น เขต 1 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเป็ด สพป. ขอนแก่น เขต 1 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนลาดนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 1 58 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 54 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 52 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 48 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป. ขอนแก่น เขต 1 48 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 47 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 45 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน