ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 57 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 55 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 53 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน