ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 50 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน