ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 93.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.5 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเลิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.5 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนลาดนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.5 เงิน 15  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 66.66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน