ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 93.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.6 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโนนเรือง สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.6 ทอง 5  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.6 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.6 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.8 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนสุรัสวดี สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.6 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน