ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
8 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน