ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเป็ด สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน