ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 95.56 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.74 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.73 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.05 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.87 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.69 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.05 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.95 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.49 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.01 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.65 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.38 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.36 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน