ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 95.58 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.98 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.72 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.34 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.65 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.28 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.52 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.19 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.13 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.49 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.52 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.62 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.39 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.48 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน