ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนฆ้องวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.36 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 70.9 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 66.2 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 63.68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 61.37 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 59.4 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 59.31 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 58.36 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 57.53 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 56.77 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 55.03 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 52.05 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 50.5 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 39.13 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน