ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 94.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.66 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนสุรัสวดี สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน