ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 96.21 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 95.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 94.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 94.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 93.52 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.01 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.11 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.11 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.58 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.59 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.44 เงิน 11  
12 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.36 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.91 เงิน 13  
14 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.6 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 65.17 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ สพป. ขอนแก่น เขต 1 60.21 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 59 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน