ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 63 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน