ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเป็ด สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน