ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านบะยาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน