ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน