ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.3 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน