ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน