ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 4  
12 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 4  
13 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน