ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 93.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป. ขอนแก่น เขต 1 72.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน