ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.5 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.5 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.5 เงิน 15  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.5 เงิน 15  
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.5 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน