ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบ่อแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านบึงแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 59 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 59 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 59 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 59 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน