ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน