ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน