ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบะยาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดนางทุย สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเป็ด สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน